Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijzigingen studentenarbeid

UPDATE dd 06/12/2016

Er werd bekendgemaakt dat studenten vanaf 01/01/2017 in totaal 475 uren zullen mogen werken per jaar. Deze grens vervangt de huidige beperking van 50 dagen per jaar.

Dimona-aangifte is van belang

Het is belangrijk dat er een correcte dimona-aangifte wordt uitgevoerd. Zo reserveert de werkgever immers het nodige aantal dagen (of vanaf 2017: uren) waarop de solidariteitsbijdragen van toepassing zijn.

De wetgeving wordt op dit vlak in 2017 nog iets strenger. Werkgever en werknemer zullen voortaan alleen recht hebben op de goedkopere RSZ-bijdragen als de dimona-aangifte vóór aanvang van de tewerkstelling gebeurd is.

Bovendien is er bij een tewerkstelling van een student, in alle gevallen een schriftelijke studentenovereenkomst vereist. Ook indien u uw student als gelegenheidsmedewerker inschrijft. Is dit niet het geval, bv. omdat de werkgever ervan uitging dat het om gelegenheidsarbeid ging, dan is een sanctie van niveau 2 mogelijk (administratieve sanctie van 25 tot 250 euro, strafrechtelijke sanctie van 50 tot 500 euro).


Er zijn twee belangrijke wijzigingen in de tewerkstelling van studenten. De eerste wijziging betreft de combinatie van studentenarbeid en andere tewerkstellingen. Vanaf 01/07/2016 is het immers niet langer verplicht om eerst het studentencontingent uit te putten vooraleer de student onder een ander statuut mag werken. Ten tweede zal vanaf 01 januari 2017 het contingent van de student niet langer uitgedrukt worden in dagen, maar in uren.

Wat is studentenarbeid nu weer juist?

Alle studenten kunnen als jobstudent werken vanaf ze minstens 15 jaar zijn en niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.

Bij een tewerkstelling als student zijn de werkgever en de student onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van de RSZ. Deze bedraagt 5.43% ten laste van de werkgever en 2.71% ten laste van de student.

De voorwaarden hierbij zijn de volgende:

  • De student moet werken op basis van een schriftelijke  arbeidsovereenkomst voor studenten voor bepaalde duur van max. 12 maanden.  

  • De student werkt gedurende max. 50 kalenderdagen, te spreiden over het kalenderjaar.

  • De student werkt buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. 

De werkgever reserveert via Dimona het aantal dagen waarop de student zal werken. De solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op de eerste 50 dagen die in Dimona worden aangegeven. Bij overschrijding van deze dagen, zijn de student en de werkgever onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Combinatie mogelijk vanaf 01/07/2016

Vanaf 01/07/2016 is er een versoepeling in de combinatie van studentenarbeid en andere tewerkstellingen. Tot 30 juni 2016 waren de werkgevers verplicht om eerst het studentencontingent van 50 dagen uit te putten vooraleer een andere tewerkstelling als gelegenheidsarbeider of gewone werknemer kon beginnen. Studentenarbeid wordt het vaakst gecombineerd met gelegenheidsarbeid in horeca en land- en tuinbouw.

Een werkgever kan voortaan vrij kiezen om de jongere als student of als gelegenheidswerknemer aan te geven bij de RSZ. De werkgever hoeft dus niet meer na te gaan of het studentencontingent van 50 dagen al dan niet uitgeput is. 

Studentencontingent in uren vanaf 01/01/2017

Een andere wijziging betreft het contingent aan solidariteitsbijdragen van 50 dagen. Vanaf 01/01/2017 zullen deze dagen vervangen worden door uren. Over het concreet aantal uren is nog geen zekerheid. Men spreekt over 400, 500 of 550 uren.

Aangezien de wetgeving nog niet volledig aangepast werd, is het bijgevolg nog niet mogelijk om een dimona voor studenten in te sturen met een begin- en/of einddatum in 2017. De tewerkstellingsuren voor 2017 zullen pas vanaf december 2016 gereserveerd kunnen worden.

Door deze aanpassing zal het studentencontingent optimaal gebruikt kunnen worden. De teller zal slechts het gepresteerd aantal uren in rekening brengen. Wanneer een student bijvoorbeeld een halve dag werkt, wordt dit op dit moment als 1 dag aangerekend.

Terug naar overzicht