Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijzigingen RSZ-doelgroepenkorting vanaf 1/1/2019

UPDATE dd 06/02/2019

Onderstaande geplande versterkingen van het doelgroepenbeleid werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25/01/2019.


In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 hebben we u meegedeeld dat het Vlaamse regionale doelgroepenbeleid van start ging op 1 juli 2016. De 3 doelgroepen waarop gefocust werd, zijn de 55-plussers, laag- en middengeschoolde jongeren en personen met een arbeidshandicap.

De Vlaamse regering heeft beslist om zijn huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019 verder te versterken. Men wil hiermee de werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen verhogen.

1/ Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren

Men voorziet een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen bij aanwerving van laaggeschoolde jongeren gedurende 2 jaar. Laaggeschoolden zijn jongeren zonder diploma secundair onderwijs of getuigschrift tweede jaar derde graad secundair onderwijs.

Voor aanwerving van middengeschoolde jongeren voorziet men geen wijzigingen.

                                                         Jaar 1                                                       Jaar 2

Laaggeschoolden                 volledige vrijstelling                           volledige vrijstelling
                                                   basisbijdragen                                     basisbijdragen

Middengeschoolden             €1000/ kwartaal                                €1000/ kwartaal

2/ Doelgroepvermindering 55-plussers

Men voorziet drie aanpassingen ter versterking van de doelgroepvermindering voor 55-plussers:

 • Een verhoging van het maximale verminderingsbedrag voor tewerkstelling van 60-plussers;

 • Een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen bij aanwerving van een niet-werkende werkzoekende 55-plusser gedurende 2 jaar.

 • Een verhoging van het loonplafond op 2 vlakken:

  • Enerzijds is er voor het 1e, 2e en 3e kwartaal een verhoging tot 13945 euro/kwartaal. Momenteel bedraagt dit loonplafond 13400 euro/kwartaal.

  • Anderzijds is er een verhoogd loonplafond van 18545 euro/kwartaal, van toepassing in het 4e kwartaal. Dit zorgt ervoor dat de werkgever de doelgroepvermindering niet verliest als de eindejaarspremie wordt betaald.

    

    

   55-59 jaar        

           

   Vanaf 60 jaar

    

   Zittende werknemers

    

   €600/kwartaal

    

   €1500/kwartaal

    

   Niet-werkende werkzoekende

    

   volledige vrijstelling

   basisbijdragen

   volledige vrijstelling

   basisbijdragen

 

3/ Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap

Men wil het bereik van deze doelgroep verruimen. Daarom wordt deze maatregel op een aantal vlakken uitgebreid en verbeterd. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

 • Uitbreiding via een VOP met een tijdelijk karakter: de VDAB zal in de toekomst een VOP-recht van bepaalde duur (max. 2 jaar, verlenging mogelijk) kunnen toekennen voor personen met een ernstige aandoening, waarbij nog progressie mogelijk is. De toegekende loonpremie zou 20% van het geplafonneerde referteloon bedragen. 

 • Aantrekkelijker maken van de VOP voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.

De inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is gepland vanaf 1 januari 2019. Het is echter nog wachten op de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Terug naar overzicht