Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijzigingen educatief verlof

Wat is educatief verlof?

Het betaald educatief verlof is het recht voor werknemers uit de privé-sector om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, om erkende opleidingen te volgen. De werkgever kan dit niet weigeren, maar er moet wel een akkoord zijn omtrent de planning van het verlof.

De werknemer moet zelf informeren of de opleiding in aanmerking komt. In geval het een erkende opleiding betreft, bezorgt de opleidingsinstelling een ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’. Na elk trimester ontvangt de werknemer een ‘getuigschrift van nauwgezetheid’. De werknemer bezorgt deze getuigschriften steeds zo snel mogelijk aan de werkgever.

Hoeveel moet de werkgever betalen?

De werknemer heeft recht op de betaling van het normale loon, bij opname van educatief verlof. Dit loon is echter begrensd tot 2760 euro bruto per maand. De werkgever mag het bedrag van het loon voor de uren educatief verlof, begrenzen tot het genoemde bedrag.

Hoe gebeurt de terugbetaling?

Na afloop van het schooljaar maakt de werkgever een aanvraagdossier op, waarin alle werknemers die educatief verlof genomen hebben, gebundeld worden.  De termijn voor indiening moet strikt nageleefd worden. Het dossier bevat een aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers en een individuele steekkaart per werknemer. De originele getuigschriften van de onderwijsinstelling worden erbij gevoegd als bewijs.

Wat is er gewijzigd?

In het kader van de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid voor educatief verlof vanaf 1 april 2015 overgedragen van de federale overheidsdienst naar het Vlaamse gewest.

De termijn voor het indienen van de aanvraag voor terugbetaling werd verkort:

  • Voor dossiers m.b.t. het schooljaar 2014-2015 moesten de aanvragen ten laatste op 31/03/2016 ingediend zijn.

  • Voor dossiers m.b.t. het schooljaar 2015-2016 zal de indieningstermijn verder ingekort worden tot 31/12/2016.

Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt één forfaitair bedrag gehanteerd voor de terugbetaling. Dit forfait werd vastgesteld op 21,30 euro per uur. 

Voor meer informatie en opmaak van een dossier voor terugbetaling, kan u terecht bij uw dossierbeheerder.

Terug naar overzicht