Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijziging RSZ-doelgroepenkorting vanaf 01/01/2020

De Vlaamse regering heeft de goedkeuring gegeven voor het voorontwerp van decreet houdende bepalingen van de begroting van 2020.  In dit voorontwerp voorziet de Vlaamse regering een aanpassing van het huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 zouden volgende maatregelen aangepast worden voor een werkgever gevestigd in het Vlaamse Gewest:

  • De leeftijdsvoorwaarden voor oudere werknemers zal verhoogd worden van 55 naar 58 jaar;

  • De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren zal afgeschaft worden.


De Vlaamse regering voorziet hierbij wel enkele overgangsmaatregelen.

De bestaande doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren en alternerende leerlingen blijft ongewijzigd.

1/ Doelgroepvermindering oudere werknemers – verhoging naar 58 jaar

Volgens de Vlaamse regering is de werkzaamheidsgraad voor de jongste leeftijdscategorie 55-plussers toegenomen. Door de beschikbare middelen gerichter in te zetten, hoopt men nu ook de leeftijdscategorie + 58 jarige te bereiken.

De huidige doelgroepvermindering ziet eruit als volgt:

  55 tot 59 jaar vanaf 60 jaar
Zittende oudere werknemers 600 euro per kwartaal 1500 euro per kwartaal
Niet-werkende werkzoekenden

volledige vrijstelling

basisbijdragen, max. 8 kwartalen

volledige vrijstelling

basisbijdragen, max. 8 kwartalen

De leeftijdsvoorwaarde voor het openen van het recht op de doelgroepvermindering voor ouderen wordt vanaf 1/1/2020 opgetrokken van 55 naar 58 jaar.

Overgangsregels

Indien u voor 31/12/2019 een oudere werknemer tussen de 55 en 57 jaar aanwerft, kan u nog genieten van de bestaande voordelen.

Reeds lopende verminderingen voor aanwerving van een oudere tussen 55 en 57 jaar zullen verder toegepast kunnen worden tot het normaal voorziene einde.

Werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar bereiken, blijven in aanmerking komen voor het voordeel van ‘zittende oudere’ zoals vandaag van toepassing. Personen van 54 jaar of jonger, op het eind van 2019, vallen buiten de overgangsregel en komen pas vanaf 58 jaar in aanmerking voor een patronale vermindering.

Men voorziet een specifieke overgangsmaatregel voor niet-werkende werkzoekende ouderen van 55 tot 57 jaar die werden aangeworven voor 1/1/2019 en die na verloop van 8 kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet bereikt hebben. Voor deze werknemers zal men, in afwachting dat de werknemer 58 jaar wordt, de doelgroepvermindering voor zittende werknemers genieten volgens de huidige voorwaarden.

2/ Doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren - afschaffing

De doelgroepvermindering voor de aanwerving van middengeschoolde jongeren wordt vanaf 1/1/2020 afgeschaft.

Overgangsregels

Indien u voor 31/12/2019 een middengeschoolde jongere aanwerft, kan u nog genieten van de bestaande voordelen voor de resterende duurtijd overeenkomstig de huidige voorwaarden.

Indien u vanaf 1/1/2020 een middengeschoolde jongere aanwerft, zal u de doelgroepvermindering niet meer kunnen toepassen.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is volgens het voorontwerp gepland vanaf 1 januari 2020. Het is echter nog wachten op de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Terug naar overzicht