Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijziging regels verplicht voorleggen van medisch getuigschrift

In de bestaande reglementering moet de werknemer bij arbeidsongeschiktheid steeds een doktersbriefje voorleggen, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Door de nieuwe wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid zal het ziekteattest tot driemaal per kalenderjaar voor de eerste dag van de ongeschiktheid niet moeten worden afgeleverd. De wijzigingen treden in werking vanaf 28 november 2022.

Wat is er veranderd?

Zoals voorheen moet de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van de arbeidsongeschiktheid.

Maar de werknemer is tot driemaal per kalenderjaar niet verplicht om een geneeskundig getuigschrift af te leveren voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Dit is zowel het geval voor afwezigheden van slechts één dag, als voor de eerste dag van langere perioden van arbeidsongeschiktheid. Ziekte in de loop van de werkdag geldt niet als eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

De werknemer is wel verplicht om de werkgever op de hoogte te brengen van zijn verblijfsadres vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Dat is niet nodig als dat adres hetzelfde is als zijn woonplaats die bij de werkgever reeds gekend is.

Uitzondering voor KMO’s

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 1 januari van het betrokken jaar kunnen afwijken van de nieuwe regel. We tellen de 50 werknemers in koppen, dus zowel deeltijdse als voltijdse werknemers gelden als één werknemer. Jaarlijks moet de onderneming op 1 januari de grens van 50 werknemers berekenen. Als de onderneming minstens 50 werknemers tewerkstelt op 1 januari, zal hij niet langer gebruik kunnen maken van de afwijking. Bij gebrek aan nadere definitie is onderneming de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

De werkgever die toch een medisch attest wil bekomen vanaf de eerste dag van de ziekte, moet hiervoor een CAO opstellen of een wijziging doen aan het arbeidsreglement. In deze afwijking op de nieuwe regel, zal de werknemer toch nog verplicht worden om een medisch getuigschrift te verzenden of af te geven binnen de 2 werkdagen, tenzij een andere termijn werd vastgelegd in de CAO of het arbeidsreglement.

Door middel van deze bijlage aan uw bestaand arbeidsreglement, kan het arbeidsreglement aangepast worden aan de nieuwe regelgeving betreffende arbeidsongeschiktheid. U kan daarin kiezen voor het volgen van de nieuwe regels of het invoeren van een afwijking.

Terug naar overzicht