Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijziging leeftijdsgrens doelgroepvermindering oudere werknemers vanaf 1/1/2022

De Vlaamse regering voorziet een aanpassing van het huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 zal de leeftijdsvoorwaarde om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering oudere zittende werknemers (werknemers die reeds in dienst zijn) verhoogd worden van 58 naar 59 jaar.

De doelgroepvermindering voor oudere nieuwe werknemers (nieuwe werknemers, ingeschreven als niet-werkend werkzoekende), wijzigt niet. Hiervoor blijft de leeftijdsgrens behouden op 58 jaar. Zij hebben 8 kwartalen recht op een volledige vrijstelling van basis patronale RSZ-bijdragen indien ze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Min. 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de vermindering aangevraagd wordt;

  • min. 1 dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB;

  • min. een halftijdse arbeidsovereenkomst;

  • geen overschrijding van de loongrenzen. 

Na deze 8 kwartalen vallen zij terug op de vermindering voor zittende oudere werknemers.

Ook oudere nieuwe werknemers die niet voldoen aan de voorwaarden van niet-werkende werkzoekende, vallen onmiddellijk terug op de vermindering van zittende oudere werknemers.

De huidige doelgroepvermindering ziet er als volgt uit:

 

59 jaar of >       

Vanaf 61 jaar

Zittende oudere werknemers

 €600/kwartaal

 €1 500/kwartaal

 

58 jaar 

Niet-werkende werkzoekende

 

Volledige vrijstelling basisbijdragen, max. 8 kwartalen

Volledige vrijstelling basisbijdragen, max. 8 kwartalen

 

De leeftijdsvoorwaarde voor het openen van het recht op de doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers wordt in de toekomst nog verder opgetrokken:

  • 2023: 60 jaar
  • 2024: 61 jaar

Overgangsregels

De oudere werknemer die uiterlijk op 31 december 2021 de leeftijd van 57 jaar bereikt heeft en vanaf 1 januari 2022 in dienst komt, blijft in aanmerking komen voor het voordeel van ‘zittende oudere’ zoals vandaag van toepassing (€600/kwartaal).

Werknemers die 60 jaar werden in 2021 en die reeds genoten van de doelgroepvermindeirng oudere zittende werknemers in 2021, behouden de vermindering van €1 500/kwartaal.

De oudere nieuwe werknemer die uiterlijk op 31 december 2021 de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft en vanaf 1 januari 2022 in dienst komt, blijft in aanmerking komen voor het voordeel van ‘zittende oudere’ zoals vandaag van toepassing (€1 500/kwartaal).

Terug naar overzicht