Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wettelijke feestdagen 2021

De wettelijke feestdagen in 2021 zijn:

Nieuwjaar  vrijdag 1 januari 2021
Paasmaandag maandag 5 april 2021
Feest van de arbeid

zaterdag 1 mei 2021

O.H. Hemelvaart donderdag 13 mei 2021
Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021
Nationale feestdag  

woensdag 21 juli 2021

O.L.V. Hemelvaart             zondag 15 augustus 2021
Allerheiligen

maandag 1 november 2021

Wapenstilstand

donderdag 11 november 2021

Kerstmis zaterdag 25 december 2021

 

Vervangingsdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (meestal een zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel gewerkt wordt. Hierdoor blijft het recht op 10 feestdagen gewaarborgd in de onderneming.

Voor de ondernemingen waar de inactiviteitsdag op zondag valt, is er in 2021 één feestdag die vervangen moeten worden: nl. zondag 15 augustus 2021.

Is er in uw bedrijf nog een andere inactiviteitsdag, dan kunt u voor feestdagen die samenvallen met deze inactiviteitsdag een vervangingsdag aanduiden. Wanneer uw firma bijvoorbeeld gesloten is op maandag, dan kan u voor drie feestdagen een vervangingsdag aanduiden: nl. maandag 5 april 2021, maandag 24 mei 2021 en maandag 1 november 2021.

Wanneer de vervangingsdag voor de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet hiervoor een overeenkomst bereikt worden tussen de werkgever en de werknemers. De beslissing moet genomen worden voor 15 december 2020. De bekendmaking moet gebeuren door een ondertekend en gedateerd bericht uit te hangen in de lokalen van de onderneming, vóór 15 december 2020. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.

Uw dossierbeheerder kan u helpen bij de opmaak van deze bijlage aan het arbeidsreglement.

Terug naar overzicht