Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wettelijke feestdagen 2018

De wettelijke feestdagen in 2018 zijn:           

Nieuwjaar

maandag 1 januari 2018

Paasmaandag

maandag 2 april 2018

Feest van de Arbeid            

dinsdag 1 mei 2018

O.H. Hemelvaart

donderdag 10 mei 2018

Pinkstermaandag

maandag 21 mei 2018

Nationale feestdag

zaterdag 21 juli 2018

O.L.V. Hemelvaart

woensdag 15 augustus 2018

Allerheiligen

donderdag 1 november 2018

Wapenstilstand

zondag 11 november 2018

Kerstmis

dinsdag 25 december 2018


Vervangingsdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (meestal een zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel gewerkt wordt.

Voor de ondernemingen waar de inactiviteitsdag op zondag valt, is er in 2018 één feestdag die vervangen moeten worden: nl. zondag 11 november 2018.

Is er in uw bedrijf nog een andere inactiviteitsdag, dan kunt u voor feestdagen die samenvallen met deze inactiviteitsdag een vervangingsdag aanduiden. Wanneer uw firma bijvoorbeeld gesloten is op maandag, dan kan u voor drie feestdagen een vervangingsdag aanduiden: nl. maandag 1 januari 2018, maandag 2 april 2018 en maandag 21 mei 2018.

Wanneer de vervangingsdag voor de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet hiervoor een overeenkomst bereikt worden tussen de werkgever en de werknemers. De beslissing moet genomen worden voor 15 december 2017. De bekendmaking moet gebeuren door een ondertekend en gedateerd bericht uit te hangen in de lokalen van de onderneming, vóór 15 december 2017. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement.

Uw dossierbeheerder kan u helpen bij de opmaak van deze bijlage aan het arbeidsreglement.

Terug naar overzicht