Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Werkkledij- Mogelijkheid tot invoering ondernemingsCAO

Vanaf 1 augustus 2023 is het mogelijk om op het niveau van de onderneming een CAO in te voeren waarin wordt voorzien dat werknemers zelf instaan voor het onderhoud van hun werkkledij.

Wat wordt er juist verstaan onder werkkledij?

Volgens het koninklijk besluit is het elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten. De kledij mag echter niet dienen als beschermingsmiddel tegen risico’s die de veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Want in dat geval gelden er andere specifieke regels.

Wat verandert er juist?

De algemene regel is dat de werkgever moet zorgen voor de aankoop en het onderhoud van de nodige werkkledij. Een (sectorale) CAO kan dan ook nog bijkomende specificaties opleggen over de aard van de werkkledij en de frequentie van de hernieuwing hiervan.

Vroeger kon enkel een sectorale CAO voorzien dat de werknemer zelf zorgt voor het onderhoud van die kleding tegen betaling van een premie of vergoeding en indien onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

  • Uit de risico-analyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu wanneer de werknemer die kledij mee naar huis neemt;
  • De preventie-adviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
  • De werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om het onderhoud van die kledij goed te kunnen uitvoeren.


MAAR
vanaf 01/08/2023 is het dus ook mogelijk dat de werkgever zelf een ondernemingsCAO invoert waarin wordt voorzien dat werknemers zelf instaan voor het onderhoud (reiniging, herstelling en algemeen onderhoud) van de werkkledij tegen betaling van een premie of vergoeding.

Contacteer gerust uw dossierbeheerder als u hierin interesse hebt of nog bijkomende vragen heeft!

Bron: Koninklijk besluit van 11 juni 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft (1), BS 5 juli 2023.

Terug naar overzicht