Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wachttijd voor economische werkloosheid

Sinds 1 oktober 2016 werd de regeling inzake toekenning van uitkeringen aan tijdelijk werklozen verstrengd.

1/ Principe

Vanaf 1 oktober 2016 geldt er niet langer een vrijstelling van wachttijd inzake de toekenning van uitkeringen aan tijdelijk werklozen om economische redenen. Dit geldt niet voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid zoals overmacht, technische stoornis, slecht weer, enz.

Concreet betekent dit dat een arbeider of bediende die tijdelijk werkloos wordt gesteld om economische redenen, aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden moet voldoen, zoals in geval van volledige werkloosheid.

Deze nieuwe maatregel wijzigt niets aan de formaliteiten die de werkgever moet vervullen ten aanzien van de RVA en de werknemers.

2/ Voorwaarden

Om uitkeringen te kunnen genieten, moeten de werknemers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Ofwel, afhankelijk van hun leeftijd, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen gedurende een bepaalde periode die onmiddellijk aan de uitkeringsaanvraag voorafgaat;

  • Ofwel aan de voorwaarden voldoen om theoretisch recht te hebben op inschakelingsuitkeringen;

  • Ofwel in de loop van de 3 jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaat, reeds een uitkering volledige werkloosheid hebben ontvangen, of een inschakelingsuitkering, of een uitkering tijdelijke werkloosheid waarvoor het werkloosheidsbureau heeft vastgesteld dat ze aan voormelde wachttijdvoorwaarden hebben voldaan.

3/ Werknemers in dienst op 01/10/2016

De werknemers die reeds uitkeringen bij hun werkgever hebben ontvangen in de laatste 3 jaar voorafgaand aan hun uitkeringsaanvraag, zijn vrijgesteld van de wachttijd, op voorwaarde dat zij op 30/09/2016 bij deze werkgever in dienst waren en ze op die datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid hadden kunnen genieten.

Bijgevolg zijn de werknemers die op 01/10/2016 in dienst zijn en die reeds in een stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen zitten, vrijgesteld van de wachttijd voor de hele periode dat ze bij de huidige werkgever in dienst blijven.

4/ Uitzondering

Leerlingen die alternerend onderwijs volgen of onderwijs met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse opleiding of een alternerende opleiding blijven wel vrijgesteld van wachttijd. Zij hebben dus onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Terug naar overzicht