Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing starters

UPDATE dd 01/01/2024

Vanaf 1 januari 2024 is een kleine onderneming een onderneming die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet méér dan één van volgende criteria overschrijdt:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
 • Een maximale jaaromzet (exclusief BTW) van 11.250.000 EUR;
 • Een balanstotaal van maximaal 6.000.000 EUR.


Vanaf 1 januari 2024 is een micro-onderneming een kleine onderneming met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die niet méér dan één van volgende criteria overschrijdt:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;
 • Een maximale jaaromzet (exclusief BTW) van 900.000 EUR;
 • Een balanstotaal van maximaal 450.000 EUR.


Ondernemingen die vanaf 1 januari 2024 op basis van de nieuwe criteria in aanmerking komen, kunnen van een vrijstelling van doorstorting genieten voor de bezoldigingen die zij betalen of toekennen in de loop van een belastbaar tijdperk dat aanvangt vanaf 1 januari 2024. Hou hierbij wel rekening met het consistentiebeginsel 

Wijziging van categorie – consistentiebeginsel

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in vanaf het volgende boekjaar.

Hierdoor kunnen we vermijden dat kleine ondernemingen die bijvoorbeeld een uitzonderlijk jaar achter de rug hebben hun kwalificatie als kleine vennootschap zouden verliezen.


UPDATE dd 01/01/2016

Vanaf 1 januari 2016 is een kleine onderneming een onderneming die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet méér dan één van volgende criteria overschrijdt:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
 • Een maximale jaaromzet (exclusief BTW) van 9.000.000 EUR;
 • Een balanstotaal van maximaal 4.500.000 EUR.

Ondernemingen die vanaf 1 januari 2016 op basis van de nieuwe criteria in aanmerking komen, kunnen van een vrijstelling van doorstorting genieten voor de bezoldigingen die zij betalen of toekennen in de loop van een belastbaar tijdperk dat aanvangt vanaf 1 januari 2016.


Om startende ondernemingen te ondersteunen heeft de regering een nieuwe maatregel in het leven geroepen. Ondernemingen die minder dan 4 jaar oud zijn, kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. 

De inwerktreding van deze vrijstelling was initieel voorzien voor 1 juli 2015, maar werd met één maand uitgesteld. De vrijstelling zal bijgevolg van toepassing zijn vanaf 1 augustus 2015.

Om recht te hebben op de vrijstelling, mogen de starters maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Als de werkgever een werkzaamheid voortzet, die voordien uitgeoefend werd door een natuurlijke persoon of andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Kleine of micro-ondernemingen

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het gaan om een kleine of micro-onderneming.

Een kleine onderneming is een onderneming die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar aan minstens twee van de volgende criteria voldoet:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
 • Een maximale jaaromzet (exclusief BTW) van 7.300.000 EUR;
 • Een balanstotaal van maximaal 3.650.000 EUR.

Een micro-onderneming is een onderneming die bij afsluiting aan minstens twee van de volgende criteria voldoet: 

 • Een gemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;
 • Een maximale omzet (exclusief BTW) van 700.000 EUR;
 • Een balanstotaal van maximaal 350.000 EUR.


Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Voor KMO-ondernemingen bedraagt het percentage van de BV-vrijstelling 10%.
Micro-ondernemingen krijgen een extra impuls doordat zij een vrijstelling krijgen van 20%.

Terug naar overzicht