Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vlaamse premie 50+ gewijzigd

De Vlaamse regering keurde op 19 december 2014 een belangrijke wijziging goed aan de reglementering van de tewerkstellingspremie 50+.

De wijzigingen gelden voor alle indienstnemingen van 50-plussers vanaf 1 januari 2015.

De niet-werkende werkzoekenden vanaf 50 tot en met 54 jaar, die minder dan 1 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB, komen niet meer in aanmerking voor de premie 50+.

Wat zijn de voorwaarden om de premie te ontvangen?

  • De vijftigplusser moet werkloos zijn als je hem in dienst neemt. Is hij jonger dan 55 jaar, dan moet hij minstens een jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB.
  • De vijftigplusser komt in dienst met een contract van onbepaalde duur.De vijftigplusser werkt minstens zolang in de onderneming als de periode waarin je de premie krijgt.
  • De vijftigplusser mag in de 6 maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding beperkt in het bedrijf gewerkt hebben. De totale loonkost moet kleiner zijn dan 1000 euro.

Hoeveel bedraagt de premie?

De hoogte en de duur van de premie is afhankelijk van de leeftijd van de vijftigplusser op het moment dat je hem in dienst neemt, en afhankelijk van de duur van zijn werkloosheid en het referteloon.

  1. 50 tot en met 54 jaar en minder dan 1 jaar bij de VDAB ingeschreven: geen premie
  2. 50 tot en met 54 jaar en tussen 1 en 2 jaar werkloos: premie: 50% van het referteloon (maximaal 4505.46 euro) gedurende 1 jaar
  3. 55 jaar en ouder, en minder dan 2 jaar werkloos: premie: 50% van het referteloon (maximaal 4505.46 euro) gedurende 1 jaar
  4. 50 jaar en ouder, meer dan 2 jaar werkloos: premie: 50% van het referteloon (maximaal 4505.46 euro) gedurende 2 jaar

De premie wordt aangevraagd via de VDAB. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden na de indiensttreding. Sodibe vzw zorgt voor deze aanvraag voor werkgevers die aangesloten zijn bij Sodibe vzw. 

Terug naar overzicht