Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

UPDATE 27/09/2023

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen werkgevers een nieuwe financiƫle incentive ontvangen voor het aanwerven van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Die vervangt de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekende (wordt afgeschaft vanaf 1 oktober 2023)
_________________________________________________________________________________________________________

Sinds 01/01/2017 is de doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurige werkzoekenden, Activa-plan, afgeschaft. Het Vlaams Gewest heeft als belangrijkste doelgroepen de jonge en oudere werknemers vooropgesteld. Als compensatie voor de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar, kan de werkgever een nieuwe forfaitaire premie verkrijgen bij aanwerving van langdurige werkzoekenden.  

Bedrag van de premie

 De premie wordt in 2 schijven toegekend:

 • Een eerste schijf van 1.250 euro na 3 maanden tewerkstelling

 • Een tweede schijf van 3.000 euro na 12 maanden tewerkstelling.

Bij deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen verminderd volgens de tewerkstellingsbreuk:

 • Is de tewerkstelling 80% of meer, dan bedraagt de premie 100%.

 • Is de tewerkstelling tussen 30% en 80%, dan bedraagt de premie 60% van het maximum, zijnde 750 euro na 3 maanden en 1800 euro na 12 maanden.

 • Is de tewerkstelling minder dan 30%, dan wordt er geen premie betaald.

Voorwaarden

Het Vlaams Gewest betaalt de aanwervingsincentive voor werknemers die gelijktijdig voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is gestart vanaf 01/01/2017.

 • De werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar op het einde van het kwartaal van indienstneming.

 • De werknemer is minstens 2 jaar ingeschreven bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende.

 • De werknemer krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of opeenvolgende contracten van bepaalde duur als dat gebruikelijk is in de onderneming.

 • De werknemer wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

 • De werknemer is niet aangeworven als uitzendkracht, flexi-job of onder statuut van gelegenheidsarbeid in de horeca of land- en tuinbouw.

Aanvraag premie

De premie moet binnen de 3 maanden na de aanwerving, aangevraagd worden via een nieuwe online applicatie bij het Vlaams Departement WSE. De online applicatie zal pas vanaf midden april 2017 beschikbaar zijn. Betalingen zullen pas ten vroegste gebeuren vanaf september 2017.

Hebt u een werknemer in dienst genomen die in aanmerking komt of wenst u iemand aan te nemen, contacteer dan uw dossierbeheerder zodat Sodibe vzw u kan bijstaan bij de aanvraag van deze nieuwe premie. 

Terug naar overzicht