Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vlaams opleidingsverlof

Midden 2018 werd er goedkeuring gegeven voor de hervorming van het betaald educatief verlof. Vanaf januari 2019 heet educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Welke werknemers?

Enkel werknemers uit de private sector die werken in een onderneming of vestiging gelegen in het Vlaams Gewest kunnen gebruik maken van het VOV. Werknemers die werken in een vestiging van een onderneming in Brussel of het Waals Gewest kunnen beroep doen op de educatief verlof-regeling van die regio.

Welke opleidingen?

De werknemer zal tot 125 uren Vlaams opleidingsverlof kunnen opnemen, voor het volgen van arbeidsmarktgerichte opleidingen of loopbaangerichte opleidingen.

  • Arbeidsmarktgerichte opleidingen hebben tot doel de loopbaan van werknemers te versterken of de overgang naar een andere functie te vergemakkelijken.

  • Loopbaangerichte opleidingen worden gevolgd in het kader van loopbaanbegeleiding en zijn vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De opleidingen moeten minimaal 32 contacturen of minstens 3 studiepunten omvatten. Alle opleidingen die in aanmerking komen zullen worden geregistreerd in de Vlaamse opleidingsdatabank. De bedoeling is dat er één transparante databank met alle goedgekeurde opleidingen voor handen is, die door iedereen kan geraadpleegd worden.

Hoeveel uren?

Vanaf 1 september 2019 heeft een voltijdse werknemer jaarlijks recht op 125 uur opleidingsverlof, op te nemen tussen 1 september en 31 augustus. Voor deeltijders die minstens 50% werken, wordt het recht berekend pro rata hun tewerkstellingsbreuk.

Terugbetaling voor de werkgever

De werkgever kan per gevolgd lesuur een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. In de toekomst verloopt de terugbetaling eenvoudiger, sneller en digitaal. Bij de start van de opleiding moet de aanvraag tot terugbetaling al ingediend worden en de opgenomen uren opleidingsverlof moeten elk kwartaal vermeld worden in de kwartaalaangifte (DMFA).  

Er komt een digitaal platform opleidingsincentives waarop de werkgever en werknemer het recht en de opname van het VOV kunnen raadplegen. Ook de attesten van inschrijving en nauwgezetheid zullen in de toekomst via dit platform te raadplegen zijn. De werkgever zal deze niet meer moeten opvragen.

Geen wijzigingen in schooljaar 2018-19

Voor opleidingen die in september 2018 zijn aangevangen verandert er niets en blijven de huidige regels van het educatief verlof van toepassing. U kan hierover meer lezen in ons nieuwsbericht van 17 april 2016.

De inwerkingtreding staat gepland vanaf 1 september 2019. Het is echter nog wachten op een verdere praktische uitwerking en de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Terug naar overzicht