Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Verplichte registratie telewerk

Tijdens het laatste overlegcomité werd beslist om de controle op het verplichte telewerk te verscherpen. Alle werkgevers zullen via een tool op de website van de RSZ maandelijks moeten registreren hoeveel werknemers op de werkvloer aanwezig zijn, omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om te telewerken.

Wie

Vanaf 1 april 2021 is het verplicht voor elke werkgever om gebruik te maken van de registratietool voorzien door de RSZ. Ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn, zijn vrijgesteld van deze registratieplicht.

Welke cijfers

U trekt een “foto” van de onderneming en geeft het aantal personen werkzaam in de onderneming door. Dit betreffen het totaal aantal personen die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn:

  • Alle werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst (incl. leerovereenkomsten, langdurig zieken, personen in loopbaanonderbreking,…);

  • Flexi-werknemers met een lopende raamovereenkomst;

  • Uitzendkrachten waarvan u op structurele basis gebruik maakt of structureel tewerkgesteld personeel van een andere werkgever (bv. onderaannemers, bewakingspersoneel,…);

  • Personen die structureel op zelfstandige basis in uw onderneming aan het werk zijn (bv. consultants, vennoten,…).

Verder zal u moeten aangeven hoeveel werknemers een niet-telewerkbare functie uitoefenen op de eerste dag van de maand. Dit betreffen enkel de werknemers die niet/nooit kunnen telewerken, ook niet gedeeltelijk of occasioneel. Dit zijn alle functies die van nature ter plaatse moeten uitgevoerd worden (bv. onthaalpersoneel, arbeiders, schoonmaakpersoneel,…).

De registratie beperkt zich tot bovengenoemde cijfers. U moet geen persoons-of functiegegevens registreren.

Indien uw onderneming meerdere vestigingen (geregistreerd op de KBO) heeft, zal u de gegevens per vestiging kunnen doorgeven.

Wanneer

De registratie heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand gebeuren. U kan een wijziging/rechtzetting doorvoeren door opnieuw een aangifte te doen. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes. Men zal steeds rekening houden met de laatst ingediende registratie. U zal een bevestiging van registratie ontvangen per mail en via de e-box.

Impact

De controlediensten zullen deze cijfers gebruiken als referentiepunt wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. De aanwezigheid van telewerkbare functies zal moeten kunnen verantwoord worden.

 

Op deze pagina van de RSZ kan u een een overzicht terug vinden van een aantal veelgestelde vragen.

Terug naar overzicht