Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: RSZ-vermindering bij gebruik van geregistreerde kassa

UPDATE 23/03/2016

Op 4 maart 2016 heeft de ministerraad het ontwerp van het KB voor de aanpassing van de kassawet goedgekeurd. Dit doordat de Raad van State de 10%-regel heeft vernietigt.

Het ontwerp bevat een nieuw criterium voor het al dan niet invoeren van het GKS.

Het GKS moet vorgens het nieuwe criterium in onderstaande gevallen gebruikt worden:

 • Indien er maaltijden voor verbruik ter plaatse worden genuttigd;
 • Indien de jaaromzet uit restaurant- en cateringdiensten (zonder het verschaffen van dranken), exclusief BTW, meer dan 25 000 euro bedraagt.


Bestaande werkgevers dienen zich te baseren op de omzetcijfers van 2015. Nieuwe werkgevers dienen zich te baseren op de omzetprognose uit het business plan.

De werkgevers die voldoen aan de nieuwe voorwaarden om verplicht gebruik te maken van de geregistreerde kassa dienen zich uiterlijk op 31 maart 2016 te registreren via de online GKS-applicatie van de FOD Financiën.

Uiterlijk op 30 juni 2016 moet de werkgever de levering van het kassasysteem en de black box in de online GKS-applicatie registreren.

De GKS moet uiterlijk op 31 december 2016 actief zijn.

Onderneming die wel aan de 10%-regel voldeden maar niet aan het aangepaste criterium, hebben de keuze:

 • verder blijven werken met het GKS en gebruik blijven maken van de doelgroepvermindering voor de voltijdse werknemers;
 • niet langer mer het GKS werken. Er wordt onderzoek gedaan naar een eventuele compensatie voor deze werkgevers.


Momenteel is deze wijziging nog onder voorbehoud omdat het ontwerp KB nog voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd.


In de loop van 2015 wordt de elektronische kassa in de horecasector in fasen ingevoerd. Deze verplichting geldt voor ondernemingen binnen de horeca waarvan minstens 10% van de totale inkomsten bestaat uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd.

Vanaf 2016 zullen er controles gebeuren op de aanwezigheid en het gebruik van deze kassa.

Als ondersteunende maatregel bij gebruik van de elektronische kassa, hebben de werkgevers recht op een RSZ-doelgroepvermindering.

Dit zijn de voorwaarden om recht te hebben op deze RSZ-doelgroepvermindering:

 • De werkgever behoort tot paritair comité 302.
 • De werkgever stelt gemiddeld maximum 49 werknemers te werk.
 • De werkgever moet het geregistreerd kassasysteem gebruiken gedurende het volledige kwartaal in alle vestigingseenheden met horeca-activiteit waar er contact is met klanten
 • Elk personeelslid dat tewerkgesteld wordt in een vestigingseenheid moet zijn aanwezigheid dagelijks registreren via het geregistreerd kassasysteem. Deze registratie vervangt de dimona-aangifte niet.

 

De RSZ-vermindering heeft volgende kenmerken:

 • De vermindering geldt voor maximaal 5 vaste voltijdse werknemers.
 • De vermindering wordt toegekend voor een onbeperkt aantal kwartalen.
 • De vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal.
 • De vermindering bedraagt 800 euro per kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar.

 

In de loop van 2015 zouden er nog drie bijkomende lastenverlagingen worden ingevoerd:

 • Het huidige systeem van goedkope overuren wordt uitgebreid van 180 naar 360 overuren per jaar.
 • Het huidige systeem van gelegenheidsarbeid tegen een voordelig RSZ-tarief wordt van 100 dagen naar 200 dagen per werkgever per jaar gebracht.

Er komt een systeem van flexi-jobs waardoor mensen die minstens 4/5e werken buiten de horeca, onbeperkt kunnen bijverdienen in een horecazaak. Op deze arbeid moet slechts 25% RSZ-bijdragen betaald worden. 

Terug naar overzicht