Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vermindering eerste aanwervingen vanaf 2016

UPDATE dd 12/02/2021

Het KB van 5 janauri 2021 heeft de vrijstelling voor eerste aanwervingen verlengd voor onbepaalde duur.


UPDATE dd 16/02/2017

In het B.S. van 7 februari 2017 werd het KB gepubliceerd waardoor het bedrag van de doelgroepvermindering voor de derde tot de zesde werknemer hoger wordt en de duurtijd van de toekenning wordt verlengd. Onderaan dit artikel kan u de exacte bedragen en termijnen terug vinden.


UPDATE dd 05/02/2016

In het B.S. van 30 december 2015 werd de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht gepubliceerd. Deze wet bevat de uitbreiding van de RSZ-doelgroepvermindering eerste aanwerving zoals hieronder uiteengezet.


De regering heeft een akkoord gesloten in het kader van de taxshift. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen zal vanaf 2016 versterkt en uitgebreid worden.

1/ Volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor een eerste aanwerving

Een nieuwe werkgever kan vanaf 01/01/2016 genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor een eerste aanwerving. De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, dus voor onbepaalde duur. Deze eerste aanwerving moet plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

Nieuwe werkgever en eerste werknemer

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, mag de werkgever:

  • ofwel nog nooit onderworpen geweest zijn aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van een werknemer
  • ofwel sedert minstens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding van een eerste werknemer, niet onderworpen geweest zijn aan de RSZ-wet voor tewerkstelling van een werknemer.

Bovendien moet ook gekeken worden of de werkgever samen met andere werkgevers een technische bedrijfseenheid vormt. Er is geen recht op vrijstelling wanneer de eerste werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was.

Basiswerkgeversbijdragen

De vrijstelling betreft enkel de basiswerkgeversbijdragen. Daarnaast zijn er nog bijzondere bijdragen verschuldigd (zie tabel hieronder) en kan de sector ook nog bijkomende bijdragen opleggen.

 

arbeider

bediende

Kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie

5,83%

 

Jaarlijkse bijdrage jaarlijkse vakantie

10,27%

 

Speciale bijdrage arbeidsongevallen

0,02%

0,02%

Asbestfonds

0,01%

0,01%

Tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen

0,10%

0,10%

Speciale bijdrage werkloosheid (> of = 10 WN op 30/06 vorig jaar)

1,69%

1,69%

Fonds Sluiting Onderneming (< 20 wn) met handels- of industrieel doel

0,24%

0,24%

Bijzondere bijdrage FSO

0,17%

0,17%

FSO (zonder handels- of industrieel doel)

0,01%

0,01%

Aanwervingen voor en in 2015

Bij een aanwerving van een eerste werknemer in 2015, is er ook reeds een doelgroepvermindering voorzien die evenwel beperkt is in de tijd (maximum 13 kwartalen) en lagere verminderingen inhoudt. Vanaf 2016 mag de werkgever wel de verhoogde verminderingsbedragen toepassen voor zijn werknemer die in dienst kwam in 2015, maar enkel voor het resterend aantal kwartalen. Hier is de vermindering dus wel beperkt in de tijd.

Vermindering niet persoonsgebonden

De werkgever kan elk kwartaal kiezen voor welke werknemer hij de vermindering eerste aanwerving toepast. De vermindering is niet gekoppeld aan een concrete werknemer.

2/ Extra vermindering voor tweede tot vijfde werknemer

Vanaf 01/01/2016 zullen verhoogde patronale verminderingen worden toegepast voor een tweede tot vijfde aangeworven werknemer. Deze verhoogde verminderingen kunnen vanaf 01/01/2016 ook toegepast worden door werkgevers voor een lopende doelgroepvermindering, maar enkel voor werknemers die in dienst kwamen in 2015 en enkel voor het resterend aantal kwartalen waarop ze nog recht hadden voor 1 januari 2016.

3/ Vermindering voor een zesde werknemer

Ook voor de aanwerving van een zesde werknemer zal er vanaf 01/01/2016 een vermindering van werkgeversbijdragen toegekend worden. De werkgever mag sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een zesde werknemer, niet onderworpen zijn geweest aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van meer dan vijf werknemers.

De nieuwe vermindering voor een zesde werknemer is pas van toepassing vanaf het eerste kwartaal 2016. Een zesde werknemer die al in dienst getreden is voor 2016, geeft geen recht op een vermindering.

4/ Concrete cijfers

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen vanaf 01/01/2014 

 

kwartaal 1 tot 5

kwartaal 6 tot 9

kwartaal 10 tot 13

1e werknemer

1550

1050

450

2e werknemer

1050

450

450

3e werknemer

1050

450

0

4e werknemer

1000

400

0

5e werknemer

1000

400

0

 

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen vanaf 01/01/2016

 

kwartaal 1 tot 5

kwartaal 6 tot 9

kwartaal 10 tot 13

1e werknemer

volledige vrijstelling basisbijdragen (onbepaalde duur)

2e werknemer

1550

1050

450

3e werknemer

1050

450

450

4e werknemer

1050

450

0

5e werknemer

1000

400

0

6e werknemer

1000

400

0

Bovenstaande verminderingsbijdragen zijn maximumforfaits die toegekend worden bij een voltijdse tewerkstelling en bij volledige kwartaalprestaties. Bij deeltijdse tewerkstelling of onvolledige kwartaalprestaties wordt een pro rata berekend. De doelgroepvermindering mag slechts toegepast worden op voorwaarde dat de werknemer minstens 27.5% prestaties bereikt in het betrokken kwartaal. Voor werknemers die contractueel minstens halftijds tewerkgesteld worden, geldt deze minimumgrens niet. Werknemers in de horecasector moeten evenmin aan deze minimumvereiste voldoen.

5/ Extra versterking vanaf 2017

Voor 2017 voorziet de regering een bijkomend budget ter versterking van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

 

kwartaal 1 tot 5

kwartaal 6 tot 9

kwartaal 10 tot 13

1e werknemer

volledige vrijstelling basisbijdragen (onbepaalde duur)

2e werknemer

1550

1050

450

3e werknemer

1050

1050

450

4e werknemer

1050

1050

450

5e werknemer

1050

1050

450

6e werknemer

1050

1050

450

 

 

Terug naar overzicht