Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Verlenging steunmaatregelen tot 30 juni 2021

Wegens de aanhoudende strenge maatregelen tijdens de corona crisis heeft de regering de ondersteuningsmaatregelen verlengd tot 30 juni 2021.

We bespreken hierbij kort enkele van de belangrijkste maatregelen.

Studentenarbeid

Studentenarbeid in de zorg of onderwijssector, gepresteerd in het 1e en 2e kwartaal 2021, komt niet in aanmerking voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren.

Verhoging vrijwillige overuren – cruciale sectoren

In het 1e kwartaal 2021 kregen werkgevers in de cruciale sectoren 120 bijkomende vrijwillige overuren. Voor deze overuren moest geen overloontoeslag betaald worden. De vergoeding voor deze maximum 120 vrijwillige overuren waren ook vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

De wet zorgt nu voor een verlenging van het gebruik van deze overuren. Er is dus een spreiding mogelijk tot en met juni 2021.

Deze 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen gebruikt worden vooraleer het basiscontingent van 100 overuren uitgeput is.

Procedure tijdelijke werkloosheid – Covid 19

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis blijft behouden tot eind juni 2021. De werkgever moet enkel een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR scenario 5) indienen van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. De werknemer hoeft geen maandelijks controleformulier C3.2A in te vullen en in te dienen. Meer informatie hierover in een vorig nieuwsbericht.

De werkgever moet nog wel steeds de werknemer vooraf informeren omtrent de arbeidsregeling die van toepassing zal zijn en voor welke periode deze geldig is. Meer informatie omtrent deze kennisgeving kan u vinden in een vorig nieuwsbericht.

Ook de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op te nemen in geval van sluiting van het kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten ten gevolg van corona, blijft mogelijk tot 30 juni 2021. Een werknemer kan dus uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid genieten als hij instaat voor de opvang van een minderjarig kind dat men hem samenwoont en dat niet naar een kinderdagverblijf of school kan gaan omwille van een tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De werknemer moet wel over een attest van sluiting of een bevestiging van quarantaine van het kind beschikken.   

Verhoogde grenzen loonbeslag

De drempels voor loonbeslag en loonoverdracht werden sinds eind 2020 tijdelijk opgetrokken. Concreet betekent dit dat een nettoloon van 1366 euro gewaarborgd blijft. De verhoogde drempels blijven nu gelden tot 30 juni 2021.

Bureauvergoeding of thuiswerkvergoeding

De bureauvergoeding dekt alle kantoorkosten die een werknemer moet maken om zijn werk op een normale manier van thuis uit te kunnen uitvoeren. Een forfaitair bedrag van maximum 129,48 euro wordt daarbij aanvaard door RSZ en fiscus.

Voor de maanden april, mei en juni 2021 wordt dit maximumbedrag tijdelijk verhoogd tot 144,31 euro per maand.

Terug naar overzicht