Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Zoals reeds gemeld in ons nieuwsbericht van 17 maart zal in het kader van de Wet  Werkbaar en Wendbaar werk de reglementering van deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd worden vanaf 1 oktober 2017.

De wetgever beoogt met deze vereenvoudiging de administratieve last voor de werkgevers te verlichten.

Uurroosters

Arbeidsreglement

Tot op heden moet de werkgever alle uurroosters die in de onderneming van toepassing zijn in het arbeidsreglement opnemen.

Deze verplichting zal vanaf 1 oktober 2017 afgeschaft worden. Voortaan zal de werkgever enkel het algemeen kader voor de toepassing van variabele deeltijdse uurroosters moeten opnemen in zijn arbeidsreglement. Het arbeidsreglement moet volgende vermeldingen bevatten:

  • De uren waarbinnen prestaties kunnen geleverd worden (bv. tussen 8u en 17u);

  • De dagen van de week waarop prestaties kunnen geleverd worden;

  • De minimale en maximale daggrens;

  • De minimale en maximale weekgrens (wanneer de arbeidsregeling veranderlijk is);

  • De manier waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers op de hoogte worden gebracht van hun uurrooster.

Arbeidsovereenkomst

  • Deeltijdse werknemers met een vast rooster

De arbeidsregeling en het overeengekomen werkrooster moet nog steeds in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden. Deze verplichting wijzigt niet. Deze vaste roosters moeten niet langer in het arbeidsreglement opgenomen worden.

  • Deeltijdse werknemers met een variabel rooster

Voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster moet de arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsregeling vermelden en verwijzen naar het algemene kader voor variabele werkroosters bepaald in het arbeidsreglement. Bij gebrek van een geschrift overeenkomstig deze bepalingen kan de werknemer uit de bestaande arbeidsregelingen en uurroosters in de onderneming de meest voordelige kiezen.

Bewaring en bekendmaking

De deeltijdse arbeidsovereenkomst mag in de toekomst zowel in papieren als in elektronische vorm worden bewaard.

De werknemers met een variabel deeltijds uurrooster moeten vooraf op de hoogte worden gebracht van hun individueel uurrooster door middel van een schriftelijk gedateerd bericht. Deze mededeling moet minstens 5 werkdagen voor het begin van de prestaties worden gedaan. Dit bericht moet in papieren of elektronische vorm bewaard worden op de plaats waar ook het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd van zodra en zolang het uurrooster van toepassing is. Nadien moet dit bericht een jaar worden bewaard.

Controle van de afwijkingen

Enkel indien de werkgever niet beschikt over een betrouwbaar tijdsregistratiesysteem moet de werkgever beschikken over een systeem waarin alle afwijkingen op de deeltijdse uurroosters worden in opgenomen. De afwijkingen moeten dus niet meer verplicht op papier bijgehouden worden. Dit systeem moet volgende gegevens registreren:

  • De identiteit van de werknemer;

  • Vermelding van begin- en einduur van de prestaties, incl. vermelding van pauzes;

  • Periode waarop de geregistreerde gegevens betrekking hebben.

Deze gegevens moeten 5 jaar bewaard worden.

Krediet bijkomende uren

Voor deeltijdse werknemers met een flexibele arbeidsregeling wordt het krediet in de toekomst op maximum 3u 14 minuten per week gebracht met een maximum van 168u per jaar. Deze kredieturen kunnen zonder overloon worden gepresteerd boven de gemiddelde duur vastgesteld in de arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht