Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vereenvoudigde procedure overmacht omwille van corona

Als de werkgever door het coronavirus COVID-19 het personeel niet meer kan tewerkstellen, dan kunnen de werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Omwille van de verspreiding van het coronavirus, werden de formaliteiten van het stelsel van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen gewerkt worden.

Deze tijdelijke werkloosheid is van toepassing op arbeiders en bedienden. De werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever

  • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen door de regering (vanaf 13/03/2020 tot voorlopig tot 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid door overmacht meer versturen. Die periode kan worden verlengd tot 30/06/2020 als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd.

  • Er moeten voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 geen controlekaarten C3.2A afgeleverd worden aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers worden gedurende die 4 maanden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een C3.2A kaart.

  • De werkgever vult de juiste dagen waarbij het personeel tijdelijk werkloos was door overmacht, in op de loonopgave van de betrokken maand. Bij de verwerking door het sociaal secretariaat zal er automatisch een elektronische aangifte, ASR scenario 5 (dit is de elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) opgesteld worden. Aan de hand van deze ASR scenario 5 zullen de uitbetalingsinstellingen en de RVA het bedrag van de uitkering van de tijdelijk werklozen kunnen bepalen.

Formaliteiten te vervullen door de werknemer

  • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit formulier vindt u hier.

  • De werknemers in tijdelijke werkloosheid door overmacht zijn vrijgesteld van wachttijd. Tot 30/06/2020 zijn ook de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden wegens economische redenen vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat zij onmiddellijk recht hebben op uitkeringen zonder dat ze eerst een aantal dagen arbeid in loondienst of gelijkgestelde dagen moeten bewijzen.

  • De uitkering voor tijdelijke werkloosheid bedraagt in deze periode 70% van het gemiddelde begrensde loon van de werknemer(begrensd tot 2754.76 euro/maand). Hierop wordt steeds 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (omwille van het coronavirus) krijgen naast de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Terug naar overzicht