Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Valse hybrides

Vanaf 2020 wordt het voordeel alle aard van valse hybride wagens die vanaf 2018 deel uitmaakt van uw wagenpark aanzienlijk verhoogd.

Begrip ‘valse hybride’

Valse hybride wagens betreffen wagens die gedeeltelijk op brandstof en gedeeltelijk op een oplaadbare batterij met beperkte capaciteit werken.

Men spreekt van een valse hybride indien de wagen aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • De batterij heeft een energiecapaciteit van minder dan 0.5 KWH  per 100 kg van het wagengewicht;

  • De wagen heeft een uitstoot van meer dan 50 gr CO2/km

Begrip ‘overeenstemmend voertuig’

Vanaf 2020 zal het voordeel alle aard berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat enkel gebruik maakt van dezelfde brandstof. Het KB van 5 september 2019 omschrijft het begrip overeenstemmend voertuig. Een lijst van overeenstemmende voertuigen zal bijgehouden worden door de FOD Financiën.

Om als overeenstemmend voertuig aanzien te worden kijkt men naar volgende elementen:

  • Hetzelfde merk

  • Hetzelfde model

  • Hetzelfde koetswerk

  • Verhouding tussen het vermogen in KW en het vermogen van de ‘valse hybride’ in KW moet het dichtst 1 benaderen. Deze verhouding moet tussen 0.75 en 1.25 liggen.

Indien twee of meerder voertuigen in aanmerking komen, wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig in aanmerking genomen.

Als er geen overeenstemmend voertuig bestaat, wordt de CO2-uitstoot met 2,5 vermenigvuldigd.

Te ondernemen acties

Voor de bestaande valse hybrides zal er een correctie moeten worden doorgevoerd op basis van de CO2-uitstoot van het referentievoertuig. Uw dossierbeheerder zal u contacteren en de nodige gegevens opvragen.

Voor de nieuwe valse hybrides zal er steeds rekening moeten gehouden worden met de CO2-uitstoot van het referentievoertuig. Om deze te kunnen bepalen is het van belang dat we over alle nodige info beschikken. Op basis van dit document kan u uw nieuwe bedrijfswagen doorgeven aan uw dossierbeheerder.

 

Terug naar overzicht