Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vakantie overdragen naar 2015?

Een aantal van uw werknemers heeft misschien nog enkele vakantiedagen in 2014 niet opgenomen en vragen u of ze deze vakantiedagen mogen overdragen naar 2015 zodat ze dan meer vakantie hebben. Moet en kan u dit zomaar toelaten?

Het antwoord hangt af van om welke vakantiedagen het gaat…

1.    Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet overgedragen worden naar het volgende jaar of uitbetaald worden, zelfs niet wanneer de werknemer hier zelf om vraagt. Op de overtreding van deze regel staan zelfs sancties.

Wanneer de werknemer de resterende dagen niet kan opnemen omwille van een schorsing (bijvoorbeeld langdurige ziekte, bevallingsrust…), dan moet het vakantiegeld wel uitbetaald worden op het einde van het jaar. Ook in dit geval worden de dagen dus niet overgedragen maar worden ze gewoon uitbetaald.

2.    Extralegale vakantiedagen

Kent u in uw onderneming de werknemers nog enkele extralegale vakantiedagen toe of bestaat er in uw sector de verplichting om bijvoorbeeld extra dagen anciënniteitsverlof toe te kennen? Dan moet u in eerste instantie nagaan wat hierover in de CAO of in uw arbeidsreglement bepaald is.

Als hieruit blijkt dat deze dagen overgedragen mogen worden, dan moet de werknemer deze dus niet allemaal opnemen vóór het einde van het jaar.

3.    Dagen arbeidsduurvermindering

Dagen arbeidsduurvermindering (de zogenaamde ADV-dagen) moeten opgenomen worden vóór het einde van het jaar. Als niet alle ADV-dagen opgenomen zijn, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur immers overschreden, wat niet toegelaten is.

Het is dus niet mogelijk om ADV-dagen over te dragen of uit te betalen op het einde van het jaar.

 

Tip

Om sancties te vermijden, laat u uw werknemers best tijdig weten welke dagen ze vóór het einde van het jaar moeten opnemen. Benadruk zeker dat deze dagen niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen met de saldo’s of een algemeen bericht uithangen in de onderneming.

Terug naar overzicht