Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Uitbreiding flexi-jobtewerkstelling

Door beroep te doen op flexi-jobs kunnen werkgevers flexibel personeel inzetten en op die manier snel inspelen op de noden van de onderneming.

Dit flexibel statuut is voorlopig enkel toegelaten in een aantal sectoren zoals horeca en detailhandel. Het begrotingsakkoord van oktober 2022 voorziet in een uitbreiding hiervan tot volgende sectoren:

  • PC 223 - Nationaal paritair comité voor de sport ;
  • PC 304 - Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;
  • Toekomstig specifiek paritair comité voor de evenementensector;
  • PC 303.03 - Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen maar met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies op basis van de wet en het kadaster van de Kunstwerkcommissie, alsook de werknemerscodes zoals 046 en 047 voor artistieke functies;
  • PC 330 - Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten maar enkel voor ondersteunende functies. Opgelet: een zorgberoep kan niet uitgeoefend worden in het kader van een flexi-job.

In de zorgsector zal een specifiek baremaloon voor flexi’s gelden, namelijk: €14,00 per uur. In de andere sectoren bedraagt het baremaloon €10,75 (november 2022). Hier bovenop betaalt u 7,67% vakantiegeld aan de flexi-werknemer en 25% patronale bijdragen.

Meer uitgebreide informatie over het flexi-statuut kan u terugvinden in volgend artikel.

Let op: bovenstaande informatie is gebaseerd op ontwerpwetgeving en kan bijgevolg nog wijzigen. 

Terug naar overzicht