Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Tot 120 bijkomende netto-overuren in cruciale sectoren

UPDATE dd 12/02/2021

In kwartaal 4/2020 en 1/2021 kan er terug gebruik gemaakt worden van de 120 voordelige vrijwillige overuren.

Er mogen steeds maximum 120 voordelige overuren per kalenderjaar gepresteerd worden.

Vanaf 2021 kunnen er dus opnieuw 120 voordelige vrijwillige overuren gepresteerd worden.

De werknemer moet er schriftelijke mee akkoord gaan dat hij/zij vrijwillige overuren zal presteren. Deze overeenkomst blijft maximum 6 maanden geldig. 


De regering heeft enkele bijkomende maatregelen goedgekeurd om een vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, voor de ondernemingen in de kritieke sectoren. Er mogen hierbij 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd, die netto uitbetaald mogen worden.

Werkgevers in kritieke sectoren

Onder kritieke sectoren vallen de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Tijdelijk meer vrijwillige overuren

Sinds 2017, kan een werknemer op vrijwillige basis tot maximum 100 overuren presteren, als er hierover een schriftelijk akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer. Dit akkoord moet elke 6 maanden vernieuwd worden. Deze overuren moeten niet gerecupereerd worden, maar er is wel een overloontoeslag verschuldigd.

Bovenop deze 100 vrijwillige overuren, kan een werknemer nu 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Dit brengt het totaal aantal vrijwillige overuren op maximum 220 op jaarbasis, waarbij 120 uren zich moeten situeren in het tweede kwartaal 2020.

Voordelige overuren voor werkgever en werknemer

In tegenstelling tot de gewone vrijwillige overuren, moet er voor deze bijkomende vrijwillige overuren geen overloontoeslag betaald worden. De uren worden dus aan 100% betaald.

Bovendien is dit loon vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. En er moeten geen belastingen betaald worden op dit loon. Bijgevolg is het brutoloon van deze overuren hetzelfde als het nettoloon.

Schriftelijk akkoord nodig

Vooraleer een werknemer de goedkope vrijwillige overuren kan presteren, moeten werkgever en werknemer een schriftelijke overeenkomst sluiten. Hierin verklaart de werknemer dat hij in de periode van 1 april tot 30 juni 2020 bereid is om vrijwillige overuren te presteren.

Indien u in het eerste kwartaal 2020 reeds een overeenkomst over vrijwillige overuren heeft gesloten met uw werknemer, kan u deze best opschorten. U zal opnieuw een overeenkomst moeten laten tekenen door uw werknemer voor de prestaties in het tweede kwartaal zodat u het nieuwe gunstregime kan toepassen.

Indien nodig kan uw dossierbeheerder u hierin bijstaan.

Terug naar overzicht