Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021

UPDATE dd 17/12/2021

op 10/12/2021 heeft het federale kernkabinet beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren te verlengen tot 31 maart 2022.


UPDATE dd 24/09/2021

Enkele dagen geleden heeft de federale regering beslist om de tijdelijke werkloosheid overmacht corona toch nog een laatste keer te verlengen, tot 31 december 2021. Het einde van de vereenvoudigde procedure is dus voorzien vanaf 1 januari 2022.


Tot 30 september 2021 loopt de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Waarschijnlijk wordt deze maatregel niet meer verlengd. Dit betekent dat de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing zal zijn.

1/ Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken

Werkgevers die onvoldoende werk hebben omwille van economische oorzaken zullen opnieuw alle formaliteiten hiervoor in orde moeten brengen. De procedure is verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Arbeiders

Er kan een regeling van volledige schorsing ingevoerd worden voor maximum 4 weken, of een regeling van gedeeltelijke schorsing voor maximum 3 maanden of 12 maanden. Daarna volgt telkens een verplichte werkweek.

Volgende stappen moeten gevolgd worden:

 • Kennisgeving van de voorziene werkloosheid aan arbeiders: tenminste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag, moeten de arbeiders op de hoogte worden gebracht over de geplande regeling van tijdelijke werkloosheid.

 • Voorafgaandelijke mededeling aan de RVA: deze mededeling wordt elektronisch verstuurd, ook minstens 7 kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag.

 • Maandelijks C3.2A documenten afleveren aan de arbeiders. De unieke nummers van deze controlekaarten moeten ook genoteerd worden in het (online) validatieboek. Deze controlekaarten moeten door de arbeider steeds worden bijgehouden tot het einde van de maand. Het formulier moet nauwgezet worden ingevuld. Op het einde van de maand moet het worden ingediend bij de uitbetalingsinstelling.

 • Maandelijks aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke arbeider melden.

 • Op het einde van de maand wordt een ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ elektronisch verzonden aan de RVA. Als de werkgever de prestaties en daarbij de dagen van tijdelijke werkloosheid juist doorgeeft, zal deze aangifte automatisch door Sodibe verstuurd worden.

Alle informatie over de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders kan u hier nalezen op de website van de RVA.  

Bedienden

Voor bedienden is tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen enkel mogelijk voor ondernemingen in moeilijkheden.

Om beschouwd te worden als een onderneming in moeilijkheden, moet de werkgever zich bevinden in één van volgende situaties:

 • daling van minimum 10% van de omzet, volgens de btw-aangiften;

 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% in het RSZ-kwartaal vóór verzending van het formulier;

 • daling van minimum 10% van de bestellingen of de productie in het 1e, 2e, 3e of 4e kwartaal voorafgaand aan de refertedatum, tegenover het corresponderende kwartaal van een van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de refertedatum;

 • of een erkenning door de Minister van Werk.

Het gebruik van de schorsing bedienden moet voorzien zijn in een sectorale CAO, een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan. Minstens 14 dagen vóór een schorsing wordt bekendgemaakt, moet het formulier C106A verstuurd worden naar de RVA (ingeval van CAO) of naar de FOD WASO (ingeval van ondernemingsplan). Binnen de 2 weken na de verzending bezorgt de RVA of de FOD WASO al dan niet een goedkeuring.

Nadat de werkgever de goedkeuring heeft ontvangen over de geplande tijdelijke werkloosheid, moeten ook de formaliteiten zoals bij de arbeiders, gevolgd worden. Eerst moet de werkgever de voorziene schorsing meedelen aan de bedienden en ook op elektronische wijze aan de RVA. Deze mededeling moet minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag gebeuren. Er moeten ook C3.2A controleformulieren afgeleverd worden. Het is eveneens belangrijk dat de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke bediende maandelijks gemeld wordt aan de RVA.

Een werkgever die deze tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021 wil gebruiken, kan dus best zo snel mogelijk actie ondernemen.

Alle informatie over deze tijdelijke werkloosheid voor bedienden kan u hier nalezen op de website van de RVA.

2/ Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Volgende situaties vallen tot 30 september 2021 onder tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

 • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens quarantaine;

 • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, school of opvangcentrum gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

 • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

Momenteel lijkt het erop dat deze vormen van tijdelijke werkloosheid niet meer mogelijk zijn na 30 september 2021.

3/ Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

De werknemer zal in plaats van 70% nog maar 65% van het begrensd loon ontvangen als uitkering. Ook de bijkomende uitkering van 5,63 euro per dag voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona ten laste van de RVA, vervalt.

De bedrijfsvoorheffing van 15% op die uitkeringen van de RVA zal opnieuw verhogen naar 26,75%.

 

U kan uw dossierbeheerder contacteren indien u een regeling voor tijdelijke werkloosheid door economische redenen wil invoeren.

Terug naar overzicht