Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid economische redenen bedienden na 30 juni 2023

Een hele tijd geleden heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een aanvullende CAO nr. 159 gesloten waardoor werkgevers makkelijker gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden. Een werkgever kan zich op deze CAO beroepen wanneer er geen sectorale of ondernemings-CAO beschikbaar is en ook geen ondernemingsplan.

Deze CAO (nr. 159) loopt echter af op 30/06/2023. Daarom heeft de NAR besloten om een nieuwe CAO in het leven te roepen die deze vereenvoudiging verlengt tot 30 juni 2025, namelijk CAO nr. 172 (vanaf 01/07/2023 tot en met 30/06/2025).

Wat moet een werkgever doen om economische werkloosheid voor bedienden te mogen invoeren?

Hier moeten we een onderscheid maken tussen drie groepen van werkgevers.

1/ Werkgevers die voor de eerste keer beroep willen doen op het systeem van economische werkloosheid voor bedienden.

Deze werkgevers moeten een formulier C106A indienen en voor het wettelijk kader kunnen ze zich dan beroepen op de nieuwe CAO nr. 172. Daarnaast moeten deze werkgevers ook aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden (daling van de omzet, productie of bestellingen; een zeker percentage tijdelijke werkloosheid bij de arbeiders van de onderneming; een erkenning door de minister van Werk).

2/ Werkgevers die reeds erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op basis van CAO nr. 159 en die verder gebruik willen maken van dit systeem.

Deze werkgevers moeten geen nieuw formulier C106A indienen. De RVA zal de einddatum van de erkenning automatisch verlengen tot 30 juni 2025.

3/ Werkgevers die reeds erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op grond van een andere CAO of een ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur verstreken is.

Deze werkgevers moeten wel een nieuw formulier C106A indienen maar ze moeten niet opnieuw aantonen dat ze een onderneming in moeilijkheden zijn. Op het formulier moeten deze werkgevers dus enkel het wettelijk kader invullen waar ze zich kunnen beroepen op de nieuwe CAO nr. 172.

Let op ! Dit nieuwsbericht betreft enkel de procedure om toelating te vragen om het systeem van economische werkloosheid voor bedienden te mogen invoeren. Voor de effectieve invoering van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden moeten vanaf dan nog verdere stappen ondernomen worden.

Wenst u gebruik te maken van dit systeem of wilt u nog bijkomende informatie? Aarzel dan zeker niet om uw dossierbeheerder hierover te contacteren!

Meer informatie kan u ook altijd terugvinden op de website van de RVA.

Terug naar overzicht