Sectoraal nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

PC 121: Flitscontroles 25/1/2019

Op vrijdag 25 januari 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de schoonmaaksector (pc 121). De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen inspectiediensten sociale fraude...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 21/9/2018

Op vrijdag 21 september 2018 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen...

Verder lezen

PC 302: Wijziging goedkope overuren

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers in de horeca om tot 360 overuren per jaar goedkoop uit te betalen aan voltijdse werknemers. Deze overuren worden uitbetaald aan 100%, zonder toeslag. Bovendien zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Huidige regeling Tot hiertoe moet...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2018

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2018. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken....

Verder lezen

PC 302: Afwijking deeltijdse arbeid

Het wettelijke principe voorziet dat de minimale wekelijkse arbeidsduur 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van toepassing in de sector bedraagt. Indien de wekelijkse arbeidsduur 38 uur per week bedraagt, dan bedraagt de minimale wekelijkse arbeidsduur 13 uur per week. Tevens mag de duur van elke...

Verder lezen