Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Responsabiliseringsbijdrage

De programmawet van 25/12/2017 heeft een nieuwe sanctie ingevoerd voor de werkgevers die vacatures niet bij voorrang laten invullen door hun deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering.

Deze werkgevers zullen een ‘responsabiliseringsbijdrage’ moeten betalen.

Voorrangsregeling voor deeltijdse werknemers

In het algemeen moet de werkgever beschikbare arbeidsuren bij voorrang aanbieden aan deeltijdse werknemers.

Dit verloopt in volgende stappen:

  1. De deeltijdse werknemer dient een schriftelijk verzoek in om in aanmerking te komen voor een voltijdse betrekking of voor een andere deeltijdse tewerkstelling met een hogere wekelijkse arbeidsduur.

  2. De werkgever bevestigt schriftelijk dat hij de aanvraag van de werknemer heeft ontvangen.

  3. De werkgever is verplicht schriftelijk elke voltijdse/deeltijdse vacature mee te delen aan de deeltijdse werknemer. Het gaat hierbij om vacatures waarvan de functie van dezelfde aard is als de functie die de werknemer nu uitoefent en/of waarvoor de werknemer over de nodige kwalificaties beschikt.

  4. Een passende vacature wordt bij voorrang ingevuld door de deeltijdse werknemer.

Deze voorrangsregel geldt voor alle deeltijdse werknemers.

Sanctie: de responsabiliseringsbijdrage

Vanaf nu is er een sanctie voorzien voor werkgevers die zich niet houden aan deze voorrangsregels, ten opzichte van een deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet. Het gaat hier om deeltijdse werknemers die bovenop hun loon een uitkering ten laste van de RVA ontvangen.

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 EUR per deeltijdse werknemer en per maand waarin de verplichting niet wordt nageleefd. De bijdrage is verschuldigd vanaf de maand waarin voor het eerst wordt vastgesteld dat de werkgever heeft nagelaten om, bij voorrang, beschikbare bijkomende uren aan te bieden.

In twee gevallen is de bijdrage niet verschuldigd:

  • wanneer gedurende een jaar geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie als die van de betrokken werknemer;

  • wanneer de werkgever de bijkomende uren aanbood aan een andere werknemer door het feit dat het gaat om uren die betrekking hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdblokken als de prestaties geleverd door betrokken deeltijdse werknemer met behoud van rechten.

Deze bepaling is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Terug naar overzicht