Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Relance-uren

Werkgevers uit alle sectoren kunnen sinds 01/07/2021 bijkomende vrijwillige overuren laten presteren: de zogenaamde relance-uren. Het Koninklijk Besluit dat de vrijstelling van RSZ-bijdragen hiervan regelt, werd begin februari 2022 gepubliceerd. De vrijstelling werd met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 ingevoerd. 

Welke overuren?

Sinds 2017 bestaan er al gewone “vrijwillige overuren”.

Kenmerken van deze overuren zijn:

  • Geen motivatie nodig door buitengewone vermeerdering van het werk of overmacht, noch een specifieke procedure;
  • uitbetaling met overloon, geen inhaalrust;
  • schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer nodig, waarbij de werknemer verklaart dat hij bereid is om deze overuren te presteren;
  • aanvankelijk maximum 100 vrijwillige overuren per jaar. Dit werd daarna opgetrokken tot maximaal 120 vrijwillige overuren per jaar.

Tijdens de coronacrisis mochten er in de cruciale sectoren 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd worden, die volledig vrij waren van RSZ en belasting.

Vanaf 01/07/2021 werden deze netto overuren uitgebreid naar alle sectoren. Vanaf dan wordt de term “relance-uren” gebruikt. Er mogen maximaal 120 bijkomende vrijwillige netto-overuren gepresteerd worden in de periode van 01/07/2021 tot en met 31/12/2021 en opnieuw 120 uren in het jaar 2022. De definitieve goedkeuring van deze relance-uren werd pas opgenomen in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2021.

Relance-uren

De kenmerken van de relance-uren zijn:

  • Deze uren kunnen gepresteerd worden door werknemers in alle sectoren.
  • Voor deze uren wordt geen overloon betaald en geen inhaalrust opgenomen.
  • Het loon kan netto uitbetaald worden, vrij van sociale zekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan belasting.
  • Er is een schriftelijk akkoord nodig tussen werkgever en werknemer. Dit akkoord heeft een maximumduur van 6 maanden en moet dus regelmatig vernieuwd worden.
  • Per werknemer mogen er maximaal 120 relance-uren in 2022 gepresteerd worden.

De werkgever is geen overloon verschuldigd voor deze relance-uren. Toch mag de werkgever wel een toeslag betalen, als hij dat wil. Ook deze vrijwillige toeslag die als vergoeding bij de relance-uren betaald zou worden, is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belasting.

 

Uw dossierbeheerder kan u helpen met de opmaak van een akkoord tussen werkgever en werknemer om relance-uren te presteren.

Terug naar overzicht