Wijzigingen RSZ-doelgroepenkorting vanaf 1/1/2019

UPDATE dd 06/02/2019

Onderstaande geplande versterkingen van het doelgroepenbeleid werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25/01/2019.


In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 hebben we u meegedeeld dat het Vlaamse regionale doelgroepenbeleid van start ging op 1 juli 2016. De 3 doelgroepen waarop gefocust werd, zijn de 55-plussers, laag- en middengeschoolde jongeren en personen met een arbeidshandicap.

De Vlaamse regering heeft beslist om zijn huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019 verder te versterken. Men wil hiermee de werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen verhogen.

1/ Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren

Men voorziet een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen bij aanwerving van laaggeschoolde jongeren gedurende 2 jaar. Laaggeschoolden zijn jongeren zonder diploma secundair onderwijs of getuigschrift tweede jaar derde graad secundair onderwijs.

Voor aanwerving van middengeschoolde jongeren voorziet men geen wijzigingen.

                                                         Jaar 1                                                       Jaar 2

Laaggeschoolden                 volledige vrijstelling                           volledige vrijstelling
                                                   basisbijdragen                                     basisbijdragen

Middengeschoolden             €1000/ kwartaal                                €1000/ kwartaal

2/ Doelgroepvermindering 55-plussers

Men voorziet drie aanpassingen ter versterking van de doelgroepvermindering voor 55-plussers:

 

3/ Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap

Men wil het bereik van deze doelgroep verruimen. Daarom wordt deze maatregel op een aantal vlakken uitgebreid en verbeterd. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

De inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is gepland vanaf 1 januari 2019. Het is echter nog wachten op de publicatie in het Belgische Staatsblad.

Terug naar overzicht