Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Sinds 01/01/2017 is de doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurige werkzoekenden, Activa-plan, afgeschaft. Het Vlaams Gewest heeft als belangrijkste doelgroepen de jonge en oudere werknemers vooropgesteld. Als compensatie voor de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar, kan de werkgever een nieuwe forfaitaire premie verkrijgen bij aanwerving van langdurige werkzoekenden.  

Bedrag van de premie

 De premie wordt in 2 schijven toegekend:

Bij deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen verminderd volgens de tewerkstellingsbreuk:

Voorwaarden

Het Vlaams Gewest betaalt de aanwervingsincentive voor werknemers die gelijktijdig voldoen aan volgende voorwaarden:

Aanvraag premie

De premie moet binnen de 3 maanden na de aanwerving, aangevraagd worden via een nieuwe online applicatie bij het Vlaams Departement WSE. De online applicatie zal pas vanaf midden april 2017 beschikbaar zijn. Betalingen zullen pas ten vroegste gebeuren vanaf september 2017.

Hebt u een werknemer in dienst genomen die in aanmerking komt of wenst u iemand aan te nemen, contacteer dan uw dossierbeheerder zodat Sodibe vzw u kan bijstaan bij de aanvraag van deze nieuwe premie. 

Terug naar overzicht