PC 302: RSZ-vermindering bij gebruik van geregistreerde kassa

UPDATE 23/03/2016

Op 4 maart 2016 heeft de ministerraad het ontwerp van het KB voor de aanpassing van de kassawet goedgekeurd. Dit doordat de Raad van State de 10%-regel heeft vernietigt.

Het ontwerp bevat een nieuw criterium voor het al dan niet invoeren van het GKS.

Het GKS moet vorgens het nieuwe criterium in onderstaande gevallen gebruikt worden:


Bestaande werkgevers dienen zich te baseren op de omzetcijfers van 2015. Nieuwe werkgevers dienen zich te baseren op de omzetprognose uit het business plan.

De werkgevers die voldoen aan de nieuwe voorwaarden om verplicht gebruik te maken van de geregistreerde kassa dienen zich uiterlijk op 31 maart 2016 te registreren via de online GKS-applicatie van de FOD Financiën.

Uiterlijk op 30 juni 2016 moet de werkgever de levering van het kassasysteem en de black box in de online GKS-applicatie registreren.

De GKS moet uiterlijk op 31 december 2016 actief zijn.

Onderneming die wel aan de 10%-regel voldeden maar niet aan het aangepaste criterium, hebben de keuze:


Momenteel is deze wijziging nog onder voorbehoud omdat het ontwerp KB nog voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd.


In de loop van 2015 wordt de elektronische kassa in de horecasector in fasen ingevoerd. Deze verplichting geldt voor ondernemingen binnen de horeca waarvan minstens 10% van de totale inkomsten bestaat uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd.

Vanaf 2016 zullen er controles gebeuren op de aanwezigheid en het gebruik van deze kassa.

Als ondersteunende maatregel bij gebruik van de elektronische kassa, hebben de werkgevers recht op een RSZ-doelgroepvermindering.

Dit zijn de voorwaarden om recht te hebben op deze RSZ-doelgroepvermindering:

 

De RSZ-vermindering heeft volgende kenmerken:

 

In de loop van 2015 zouden er nog drie bijkomende lastenverlagingen worden ingevoerd:

Er komt een systeem van flexi-jobs waardoor mensen die minstens 4/5e werken buiten de horeca, onbeperkt kunnen bijverdienen in een horecazaak. Op deze arbeid moet slechts 25% RSZ-bijdragen betaald worden. 

Terug naar overzicht