PC 119: Verhoging koopkracht

In het paritair comité voor de arbeiders van de voedingshandel (PC 119) werd op 29/06/2015 een nieuw sectorakkoord overeengekomen voor 2015-2016.

Dit sectorakkoord bevat de invulling van de vastgelegde loonenveloppes, vermeld in de wet van 28/04/2015.

Enveloppe van 0.5% van de brutoloonmassa:

Er wordt een bruto jaarpremie van 140 euro toegekend. De werkgever kan dit omzetten in één van de volgende voordelen: 

Enveloppe van 0.3% van de loonmassa in netto:

Er wordt een bruto jaarpremie van 50 euro toegekend. De werkgever kan dit omzetten in één van de volgende voordelen:

Betaling brutopremies of omzetting in voordelen

De brutopremie of de gekozen voordelen zullen voor het eerst betaald worden in januari 2016. De werkgever kan de premies omzetten naar de voordelen mits akkoord van de syndicale afvaardiging of mits beslissing van de werkgever in de bedrijven zonder syndicale afvaardiging. Deze omzetting moet gebeuren voor 15/11/2015.

Voor arbeiders met een onvolledig dienstjaar in het voorgaande kalenderjaar, zullen de voordelen pro rata toegepast worden. Voor deeltijdse arbeiders zullen de voordelen in verhouding tot hun prestaties berekend worden.

Terug naar overzicht