Vereenvoudigde procedure overmacht omwille van corona

Als de werkgever door het coronavirus COVID-19 het personeel niet meer kan tewerkstellen, dan kunnen de werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Omwille van de verspreiding van het coronavirus, werden de formaliteiten van het stelsel van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen gewerkt worden.

Deze tijdelijke werkloosheid is van toepassing op arbeiders en bedienden. De werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever

Formaliteiten te vervullen door de werknemer

Terug naar overzicht