Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021

UPDATE dd 17/12/2021

op 10/12/2021 heeft het federale kernkabinet beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren te verlengen tot 31 maart 2022.


UPDATE dd 24/09/2021

Enkele dagen geleden heeft de federale regering beslist om de tijdelijke werkloosheid overmacht corona toch nog een laatste keer te verlengen, tot 31 december 2021. Het einde van de vereenvoudigde procedure is dus voorzien vanaf 1 januari 2022.


Tot 30 september 2021 loopt de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Waarschijnlijk wordt deze maatregel niet meer verlengd. Dit betekent dat de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing zal zijn.

1/ Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken

Werkgevers die onvoldoende werk hebben omwille van economische oorzaken zullen opnieuw alle formaliteiten hiervoor in orde moeten brengen. De procedure is verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Arbeiders

Er kan een regeling van volledige schorsing ingevoerd worden voor maximum 4 weken, of een regeling van gedeeltelijke schorsing voor maximum 3 maanden of 12 maanden. Daarna volgt telkens een verplichte werkweek.

Volgende stappen moeten gevolgd worden:

Alle informatie over de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders kan u hier nalezen op de website van de RVA.  

Bedienden

Voor bedienden is tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen enkel mogelijk voor ondernemingen in moeilijkheden.

Om beschouwd te worden als een onderneming in moeilijkheden, moet de werkgever zich bevinden in één van volgende situaties:

Het gebruik van de schorsing bedienden moet voorzien zijn in een sectorale CAO, een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan. Minstens 14 dagen vóór een schorsing wordt bekendgemaakt, moet het formulier C106A verstuurd worden naar de RVA (ingeval van CAO) of naar de FOD WASO (ingeval van ondernemingsplan). Binnen de 2 weken na de verzending bezorgt de RVA of de FOD WASO al dan niet een goedkeuring.

Nadat de werkgever de goedkeuring heeft ontvangen over de geplande tijdelijke werkloosheid, moeten ook de formaliteiten zoals bij de arbeiders, gevolgd worden. Eerst moet de werkgever de voorziene schorsing meedelen aan de bedienden en ook op elektronische wijze aan de RVA. Deze mededeling moet minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag gebeuren. Er moeten ook C3.2A controleformulieren afgeleverd worden. Het is eveneens belangrijk dat de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke bediende maandelijks gemeld wordt aan de RVA.

Een werkgever die deze tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021 wil gebruiken, kan dus best zo snel mogelijk actie ondernemen.

Alle informatie over deze tijdelijke werkloosheid voor bedienden kan u hier nalezen op de website van de RVA.

2/ Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Volgende situaties vallen tot 30 september 2021 onder tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

Momenteel lijkt het erop dat deze vormen van tijdelijke werkloosheid niet meer mogelijk zijn na 30 september 2021.

3/ Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

De werknemer zal in plaats van 70% nog maar 65% van het begrensd loon ontvangen als uitkering. Ook de bijkomende uitkering van 5,63 euro per dag voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona ten laste van de RVA, vervalt.

De bedrijfsvoorheffing van 15% op die uitkeringen van de RVA zal opnieuw verhogen naar 26,75%.

 

U kan uw dossierbeheerder contacteren indien u een regeling voor tijdelijke werkloosheid door economische redenen wil invoeren.

Terug naar overzicht