Relance-uren

Werkgevers uit alle sectoren kunnen sinds 01/07/2021 bijkomende vrijwillige overuren laten presteren: de zogenaamde relance-uren. Het Koninklijk Besluit dat de vrijstelling van RSZ-bijdragen hiervan regelt, werd begin februari 2022 gepubliceerd. De vrijstelling werd met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 ingevoerd. 

Welke overuren?

Sinds 2017 bestaan er al gewone “vrijwillige overuren”.

Kenmerken van deze overuren zijn:

Tijdens de coronacrisis mochten er in de cruciale sectoren 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd worden, die volledig vrij waren van RSZ en belasting.

Vanaf 01/07/2021 werden deze netto overuren uitgebreid naar alle sectoren. Vanaf dan wordt de term “relance-uren” gebruikt. Er mogen maximaal 120 bijkomende vrijwillige netto-overuren gepresteerd worden in de periode van 01/07/2021 tot en met 31/12/2021 en opnieuw 120 uren in het jaar 2022. De definitieve goedkeuring van deze relance-uren werd pas opgenomen in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2021.

Relance-uren

De kenmerken van de relance-uren zijn:

De werkgever is geen overloon verschuldigd voor deze relance-uren. Toch mag de werkgever wel een toeslag betalen, als hij dat wil. Ook deze vrijwillige toeslag die als vergoeding bij de relance-uren betaald zou worden, is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belasting.

 

Uw dossierbeheerder kan u helpen met de opmaak van een akkoord tussen werkgever en werknemer om relance-uren te presteren.

Terug naar overzicht