PC 302: Flitscontrole 6/07/2019

Op zaterdag 6 juli 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de horecasector.

De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken.

Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Men zal ook nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede zal men nagaan of de sociale documenten in orde zijn in uw onderneming:

 

Verder wordt ook gecontroleerd of de werknemers alle toeslagen en voordelen ontvangen waarop ze recht hebben; onder andere:

 

Voorbereiding

De werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen.

Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht