PC 140.03: Koopkrachtpremie 2023

In het Protocolakkoord voor 2023-2024 dat werd bereikt op 19/10/2023, werden de modaliteiten voor toekenning van de koopkrachtpremie aan de arbeiders in PC 140.03, vastgelegd.

In dit akkoord werd bepaald dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Premie bij hoge winst

  • Er wordt een premie van 200 euro toegekend wanneer de code 9905 in de jaarrekening van 2022, positief is.

Premie bij uitzonderlijk hoge winst

  • Er wordt een premie van 350 euro toegekend wanneer de code 9905 meer bedraagt dan 1,5 keer het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021.
  • Er wordt een premie van 750 euro toegekend wanneer de code 9905 meer bedraagt dan 6 keer het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021.

De negatieve jaren worden niet in rekening gebracht.

Modaliteiten

De premie zal uiterlijk op 30/11/2023 worden betaald aan alle arbeiders die effectief in dienst zijn op 31/10/2023 en minimaal 90 dagen effectief gewerkt hebben in de referteperiode van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023.

De premie wordt pro rata toegekend voor deeltijdse werknemers en voor werknemers die niet de hele referteperiode in dienst waren.

    Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend in 2022, mag deze in mindering gebracht worden van de sectorale koopkrachtpremie.

    Terug naar overzicht