PC 124: Flitscontrole april 2023

In april 2023 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de bouwsector (inclusief eletrotechniek en metaal). Dit betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er wel geverbaliseerd worden.

Wat kan men controleren?

Men zal controles uitvoeren in het kader van zwartwerk, illegale tewerkstelling en (schijn)zelfstandigheid maar ook volgende zaken kan men controleren:

  • Arbeidsreglement (incl. werkroosters en verplichte bijlagen);
  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Controlekaarten;
  • Dimona- aangifte;
  • Arbeidsongevallenverzekering;
  • …..


Voorbereiding

Werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen. Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht