PC 124: Flitscontroles 21/3/2019

Op donderdag 21 maart 2019 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de elektrotechnische en bouwsector. Dit houdt een aangekondigde controle in op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Bedrijfscontrole

Een sociaal inspecteur kan aan de werkgever onder meer volgende documenten opvragen:

Controle op de werf

Aan de personen die op de werf zijn, kunnen onder andere deze documenten opgevraagd worden:

Voorbereiding

De werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen. Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht