Elektronische aangifte ASR

ASR staat voor Aangifte van Sociaal Risico. Deze aangifte wordt ingevuld wanneer er zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding kan geven tot uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering of een arbeidsongeval en eveneens werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen en activeringsuitkeringen.

Elektronische aangifte in 2 stappen

Vanaf 01/01/2016

Vanaf 2016 worden volgende documenten vervangen door een elektronische aangifte:

Vanaf 01/01/2017

Vanaf 2017 moeten ook de aangiften voor toelaatbaarheid voor de sector van de werkloosheid elektronisch ingediend worden:

Op welke manier gebeurt een ASR?

Als werkgever kan u zelf de nodige aangiftes in orde brengen door u te registreren op het portaal van de sociale zekerheid. Via een beveiligde toegang kan u een aangifte indienen of wijzigen.

Als klant bij Sodibe vzw hoeft u dit niet zelf te doen. Wij doen de aangiftes voor u. U krijgt steeds een melding dat de aangifte verstuurd werd.

Terug naar overzicht