Afloop vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Vanaf 1 juli 2022 zal de klassieke procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid opnieuw gelden. Er gelden wel een aantal overgangsbepalingen tot 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 zou de procedure dan grondiger hervormd worden.  

Overzicht van de procedures voor invoeren van tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – arbeiders

Volgende stappen moet de werkgever volgen:

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – bedienden

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de werkgever een elektronische mededeling versturen aan de RVA, met daarbij de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

Controlekaart C3.2A

Alle werknemers zijn tot 31 december 2022 vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A. De werkgever moet deze controlekaart dus ook niet overhandigen bij het begin van de maand en niet inschrijven in het (papieren of elektronisch) validatieboek.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid zal vanaf 1 juli 2022 opnieuw 65% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 2955,69 euro per maand) bedragen.

Tot 30 juni 2022 bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid 70% van het gemiddelde begrensde loon. Het supplement van 5,98 euro per dag dat betaald werd door de RVA bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, valt weg vanaf 1 juli 2022.

De bedrijfsvoorheffing op de uitkering zal vanaf 1 juli 2022 26,75% bedragen, in plaats van 15%.

U kan uw dossierbeheerder contacteren indien u meer informatie wil omtrent dit onderwerp.

Terug naar overzicht