Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Melding maken van afwijking minimale arbeidsduur

Via deze weg herinneren we u eraan dat wanneer u gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de minimum arbeidsduur u hiervan melding moet maken.

In het verleden werd deze afwijking op de arbeidsduur opgenomen in de sector-cao zelf en diende de onderneming niets te doen om dit toe te passen. Deze richtlijn blijft bestaan, maar enkel voor ondernemingen die een melding hebben gedaan aan het paritair comité. Er is aldus een meldingsplicht ingevoerd.

Het paritair comité voorziet een modelformulier waarmee u de melding kan doen aan de voorzitter van het paritair comité. Verder zijn er geen procedures te volgen. Het is aan te raden de melding aangetekend te versturen. Het paritair comité zal geen bevestiging bezorgen.

Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/werkperiode (i.p.v. 3 u/werkperiode).

Ook bij dagcontracten geldt in dat geval de minimum duur van de afwijking, waardoor een minimum tewerkstelling van 2 u/werkperiode mogelijk is.

Sinds 1 januari 2022 is er een bijkomende voorwaarde van toepassing om gebruik te maken van de afwijking van 2u/werkperiode, nl. dat in de ondernemingen waar dit wettelijk verplicht is, effectief gebruik wordt gemaakt van het geregistreerd kassasysteem.

Terug naar overzicht