Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 323: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat de werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Winst

Code 9901 op de jaarrekening


Definitie


Winst 2022 =/> het gemiddelde van de winst van de jaren 2019, 2020 en 2021

&

Winst 2022 is positief


Winst 2022 > 1,5 het gemiddelde van de winst van de jaren 2019, 2020 en 2021

&

Winst 2022 is positief


Bedrag koopkrachtpremie


200 euro*


400 euro


*Ook van toepassing op dienstboden en werknemers in dienst van een V.M.E.

Modaliteiten

De premie zal uiterlijk in de maand december 2023 worden betaald aan alle werknemers die op 30/11/2023 minstens één maand in dienst zijn. Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de geleverde prestaties tijdens de referteperiode (van 1/12/2022 tot 30/11/2023);
  • de tewerkstellingsbreuk in geval van deeltijdse tewerkstelling.


Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Terug naar overzicht