Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 313: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten (PC 313) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat werknemers recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.

  Premie bij hoge winst

  Er wordt een premie van 150 euro toegekend wanneer aan onderstaande 2 voorwaarden voldaan is:

  • De operationele bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022) is positief;
  • De operationele bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022) is 1.15 keer hoger dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de afgelopen 3 jaren, zijnde 2019-2021.


  Premie bij uitzonderlijk hoge winst

  Er wordt een premie van 175 euro toegekend wanneer aan volgende 2 voorwaarden voldaan is:

  • De operationele bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022) is positief;
  • De operationele bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022) is 2 keer hoger dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de afgelopen 3 jaren, zijnde 2019-2021.


  In geval van ondernemingen in natuurlijke personen, wordt de berekening gebaseerd op de exploitatierekening.

  Modaliteiten

  De premie zal uiterlijk op 31 maart 2024 worden toegekend aan alle werknemers die op 1/12/2023 in dienst zijn. Het bedrag zal berekend worden in functie van de effectieve prestaties in twaalfden, naar verhouding van het aantal volledige kalendermaanden gedurende dewelke de werknemer tijdens de referteperiode (1/12/2022-30/11/2023) onder contract is geweest. Volgende schorsingen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties :

  • jaarlijkse vakantie in de onderneming;
  • vakantiedagen van de werknemer;
  • moederschapsverlof.


  Voor de deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata toegekend naar verhouding tot hun effectieve en gelijkgestelde uren tijdens de referteperiode.

  Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

  Terug naar overzicht