Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Wijziging goedkope overuren

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers in de horeca om tot 360 overuren per jaar goedkoop uit te betalen aan voltijdse werknemers. Deze overuren worden uitbetaald aan 100%, zonder toeslag. Bovendien zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen.

Huidige regeling

Tot hiertoe moet de werkgever de officiële procedure volgen om gebruik te kunnen maken van de netto-overuren. De overuren in het kader van buitengewone vermeerdering van het werk en onvoorziene noodzaak moeten o.a. steeds gemeld worden aan de Algemene Directie Toezicht Sociale Wetten. Het naleven van deze formaliteiten zorgde ervoor dat de toepassing van de netto-overuren in de praktijk niet altijd even vlot kon verlopen.

Wat wijzigt er?

De ‘vrijwillige’ overuren die werden ingevoerd door de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar werk, zullen vanaf 15/02/2018 ook netto uitbetaald mogen worden.

Voor deze overuren gelden veel minder formaliteiten. De werknemer moet enkel  per periode van 6 maanden een schriftelijk akkoord ondertekenen, waarbij hij bereid is om deze overuren te presteren. Dit akkoord dient voorafgaand aan de periode opgesteld te worden.

De werkgevers in de horecasector die gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem (GKS) kunnen de vrijwillige overuren dus netto uitbetalen. Voor deze overuren moet bovendien geen inhaalrust toegekend worden of overloon betaald worden. De uren tellen eveneens niet mee voor het naleven van de interne overurengrens.

De netto-uitbetaling kan enkel voor voltijdse werknemers.  

Maximum aantal netto-overuren

  • Werkgevers met een GKS kunnen tot maximaal 360 vrijwillige netto-overuren per kalenderjaar per voltijdse werknemer uitbetalen.

  • Werkgevers zonder GKS kunnen niet van deze mogelijkheid gebruik maken. Zij mogen max. 300 netto-overuren per kalenderjaar per voltijdse werknemer uitbetalen. Voor deze werkgevers blijven de strenge formaliteiten van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden in dit nieuwsbericht.  

U kan bij uw dossierbeheerder terecht voor een modeldocument van voorafgaandelijk akkoord voor het presteren van vrijwillige netto-overuren.

Terug naar overzicht