Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Wijziging anciënniteitsverlof

Vanaf 2016 heeft elke voltijdse werknemer met een anciënniteit van ten minste 10 jaar, bij iedere 5e verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming, recht op 1 anciënniteitsverlofdag per jaar. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling. Het anciënnteitsverlof is enkel van tel indien de onderneming gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt.

De anciënniteitsdag dient in onderling akkoord opgenomen te worden voor 31 december. Indien dit niet mogelijk is kan hij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar. De anciënniteitsdag kan enkel overgedragen worden naar het volgend kalenderjaar indien het niet opnemen van de dag niet te wijten is aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst.

 

Terug naar overzicht