Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Loopbaanverlof

Vanaf 2016 hebben werknemers die de leeftijd van 56 jaar bereiken recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Deeltijdse werknemers hebben recht op een afwezigheid pro rata hun tewerkstelling.

De werknemer kan de loopbaanverlofdag opnemen vanaf zijn verjaardag.

De loopbaanverlofdag dient opgenomen te worden voor 31 december. Indien dit niet mogelijk is kan hij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar. De loopbaanverlofdag kan enkel overgedragen worden naar het volgend kalenderjaar indien het niet opnemen van de dag niet te wijten is aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht