Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Koopkrachtpremie 2023

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) werd een protocolakkoord bereikt. In dit akkoord werd vastgelegd dat arbeiders recht hebben op een éénmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) in december 2023 op voorwaarde dat de onderneming in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft.
Het boekjaar 2022 is daarbij het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 situeren, of het boekjaar dat afsluit in 2022 wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni.

Wat is hoge of uitzonderlijk hoge winst?

Bedrijfswinst/omzet

(code 9901/code 070)

Bedrag koopkrachtpremie

Hoge winst

  • Minstens 2% en minder dan 3%
  • Minstens 3% en minder dan 10%
  • 125 euro
  • 200 euro

Uitzonderlijk hoge winst

  • Minstens 10%
  • 375 euro


Het vervullen van de voorwaarden wordt beoordeeld op het niveau van de juridische entiteit en dient op autonome wijze te zijn behaald.
Bedrijven mogen tegen 20 december 2023 een validatie vragen aan het paritair comité dat de code 76A niet in aanmerking wordt genomen door uitzonderlijke winsten gelinkt aan de verkoop van activa (en niet aan bedrijfswinst) om de financiële gezondheid van het bedrijf te kunnen behouden.

Modaliteiten

De premie zal toegekend worden aan de arbeiders die op 30 november in dienst waren en een anciënniteit van minstens 6 maanden, in de onderneming, hebben . Het bedrag zal pro rata toegekend worden in functie van:

  • de gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode van 1 december 2022 tot 30 november 2023, volgens de gelijkstellingen voor de jaarlijkse vakantie;
  • het arbeidsregime op 30/11/2023, voor de deeltijdse werknemers.


Flexi-jobwerknemers en studenten hebben geen recht op een koopkrachtpremie.

Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend op niveau van de onderneming, wordt deze in mindering gebracht van het wettelijke recht op.

Terug naar overzicht