Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Flitscontroles juni 2024

In de maand juni 2024 houden de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles in de horecasector (PC 302). Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Er zal wel geverbaliseerd worden bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken.

De inspectiediensten zullen controleren op 2 vlakken.

Ten eerste zal men controleren op sociale fraude, zoals inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen). Men zal ook nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede zal men nagaan of de sociale documenten in orde zijn in uw onderneming:

 • dimona-aangiftes;
 • arbeidsovereenkomsten met eventuele addenda;
 • de raamovereenkomsten flexi-jobs en de registratie van de prestaties;
 • de uurroosters en de afwijkingsrooster (voornamelijk voor deeltijders);
 • het up-to-date arbeidsreglement, incl. verplichte bijlagen;
 • het document vrijwillige overuren;
 • het correct toepassen van de functies;
 • de controlekaarten van werkloze werknemers;
 • de arbeidsongevallenverzekering.


Verder wordt ook gecontroleerd of de werknemers alle toeslagen en voordelen ontvangen waarop ze recht hebben; onder andere:

 • toeslagen zoals nacht, zon-en feestdagen,...;
 • het toekennen van de feestdagen en of de recuperatie van feestdagen;
 • sociaal abonnement;
 • kledijvergoeding;
 • ecocheques.


Voorbereiding

De werkgevers kunnen zich voorbereiden op een controle door de checklist te raadplegen.

Deze is terug te vinden op de website van de SIOD.

Terug naar overzicht